Religion Wiki
Advertisement

The following is a list of primates of Jerusalem.

 1. James the Just (to 62)
 2. Simeon I (62-107)
 3. Justus I (107-113)
 4. Zaccheus (113-?)
 5. Tobias (?)
 6. Benjamin I (?-117)
 7. John I (117-?)
 8. Matthew I (?-120)
 9. Philip (?-124)
 10. Senecas (?)
 11. Justus II (?)
 12. Levi (?)
 13. Ephraim I (?)
 14. Joseph I (?)
 15. Judas (?-134)
 16. Mark (134-185)
 17. Cassianos (?)
 18. Pouplios (?)
 19. Maximos I (?)
 20. Julian I (?)
 21. Gaius I (?)
 22. Gaius II (?)
 23. Symmachos (?)
 24. Julian II or Valens (?)
 25. Capion (?)
 26. Maximos II (?)
 27. Antonios (?)
 28. Valens (?)
 29. Dolichianos (?--185)
 30. Narkissos (185-211)
 31. Dios (213)
 32. Germanion (?)
 33. Gordios (?)
 34. Alexander (213-251)
 35. Mazabanis (251-260)
 36. Imenaios (260-298)
 37. Zambdas (298-300)
 38. Ermon (300-314)
 39. Makarios I (314-333)
 40. Maximos III (333-348)
 41. Cyril I (350-386)
 42. John II (386-417)
 43. Pravlios (417-422)
 44. Juvenal (422-458)
 45. Anastasios I (458-478)
 46. Martyrios (478-486)
 47. Sallust (486-493)
 48. Elias I (494-516)
 49. John III (516-524)
 50. Peter (524-552)
 51. Makarios II (552)
 52. Eustochios (552-564)
  Makarios II (564-575)
 53. John IV (575-594)
 54. Amos (594-601)
 55. Isaac (601-609)
 56. Zacharias (609-632)
 57. Modestos (632-634)
 58. Sophronios I (634-638)
  See vacant (638-?)
 59. Anastasios II (?-706)
 60. John V (706-735)
 61. Theodore (745-770)
 62. Elias II (770-797)
 63. George (797-807)
 64. Thomas I (807-820)
 65. Basil (820-838)
 66. John VI (838-842)
 67. Sergios I (842-844)
  See vacant (844-855)
 68. Solomon (855-860)
  See vacant (860-862)
 69. Theodosios (862-878)
 70. Elias III (878-907)
 71. Sergios II (908-911)
 72. Leontios I (912-929)
 73. Athanasios I (929-937)
 74. Christodoulos I (937-950)
 75. Agathon (950-964)
 76. John VII (964-966)
 77. Christodoulos II (966-969)
 78. Thomas II (969-978)
  See vacant (978-980)
 79. Joseph II (980-983)
 80. Orestes (983-1005)
  See vacant (1005-1012)
 81. Theophilos I (1012-1020)
 82. Nikiphoros I (1020-?)
 83. Ioannikios (?)
 84. Sophronios II (?-1059)
 85. Efthimios I (?-1084)
 86. Simeon II (1084-1106)
 87. Savvas (1106-?)
 88. John VIII (1106-1156)
 89. Nicholas (?-1156)
 90. John IX (1156-1166)
 91. Nikiphoros II (1166-1170)
 92. Leontios II (1170-1190)
 93. Dositheos I (1191)
 94. Mark II (1191-?)
  See vacant (?-1223)
 95. Euthemios II (1223)
 96. Athanasios II (1224-1236)
 97. Sophronios III (1236-?)
 98. Gregory I (?-1298)
 99. Thaddeus (1298)
  See vacant (1298-1313)
 100. Athanasius III (1313-1334)
 101. Gregory II (1332)
 102. Lazarus (1334-1368)
 103. Arsenios (1344)
  See vacant (1368-1376)
 104. Dorotheos I (1376-1417)
 105. Theophilos II (1417-1424)
 106. Theophanes I (1424-1431)
 107. Joachim (1431-1450)
 108. Theophanes II (1450-1452)
 109. Athanasios IV (1452-1460)
 110. Jacob II (1460)
  See vacant (1460-1468)
 111. Abraham I (1468)
 112. Gregory III (1468-1493)
  See vacant (1493-1503)
 113. Mark III (1503)
  See vacant (1503-1505)
 114. Dorotheos II (1506-1537)
 115. Germanos (1537-1579)
 116. Sophronios IV (1579-1608)
 117. Theophanes III (1608-1644)
 118. Paisios (1645-1660)
 119. Nektarios (1660-1669)
 120. Dositheos II Notarios (1669-1707)
 121. Chrysanthos (1707-1731)
 122. Meletios (1731-1737)
 123. Parthenios (1737-1766)
 124. Ephraim II (1766-1771)
 125. Sophronios V (1771-1775)
 126. Abraham II (1775-1787)
 127. Procopius I (1787-1788)
 128. Anthimos (1788-1808)
 129. Polycarp (1808-1827)
 130. Athanasios V (1827-1845)
 131. Cyril II (1845-1872)
 132. Procopius II (1872-1875)
 133. Hierotheos (1875-1882)
 134. Nicodemus (1883-1890)
 135. Gerasimos (1891-1897)
 136. Damian (1897-1931)
 137. Timotheos (1935-1955)
  See vacant (1955-1957)
 138. Benedict (1957-1980)
 139. Diodoros (1981-200)
 140. Irenaios (2001-2005)
 141. Theofilos III (2005-present)

See also

Sources

External link

Advertisement