Religion Wiki
Advertisement

This is the list of the Popes and Patriarchs of Alexandria, primates of the Church of Alexandria.

 1. Mark 42-62
 2. Anianos (62-84)
 3. Avilios (84-98)
 4. Kedron (98-110)
 5. Primos (110-121)
 6. Ioustos (121-131)
 7. Eumenis (131-144)
 8. Markos II (144-154)
 9. Keladion (154-167)
 10. Agrippinos (167-179)
 11. Ioulianos (179-189)
 12. Dimitrios (189-232)
 13. Heraklas (232-247)
 14. Dionysios (248-265)
 15. Maximos (265-282)
 16. Theonas (282-300)
 17. Petros I (300-311)
 18. Achillas (311-312)
 19. Alexandros I (313-326; First Ecumenical Council)
 20. Athanasios I (326-373)
 21. Petros II (373-380)
 22. Timotheos I (380-385)
 23. Theophilus (385-412)
 24. Cyril I (412-444; Third Ecumenical Council)
 25. Dioskoros I (444-451; Fourth Ecumenical Council / Monophysite Schism)
 26. Proterios (452-457)
 27. Timotheos II (457-460)
 28. Timotheos III (460-482)
 29. Ioannis I (482)
 30. Petros III (482-490)
 31. Athanasios II (490-497)
 32. Ioannis II (497-507)
 33. Ioannis III (507-517)
 34. Dioskoros II (517-520)
 35. Timotheos IV (520-536)
 36. Theodosios I (537)
 37. Gainas (537-538)
 38. Pavlos (539-541)
 39. Zoilos (541-551)
 40. Apollinarios (551-568)
 41. Ioannis IV (569-579)
 42. Evlogios (579-607)
 43. Theodoros (607-609)
 44. Ioannis V (609-620)
 45. Georgios (621-630)
 46. Kyros (630-643)
 47. Petros IV (643-654)
 48. Ioannis VI (654)
 49. Eutychios (654-690)
 50. Petros V (690)
 51. Petros VI (690)
  see vacant (690-726)
 52. Kosmas (727-787)
 53. Politianos (787-801)
 54. Eustathios (801-805)
 55. Christophoros (805-836)
 56. Sofronios I (836-859)
 57. Michail I (859-871)
 58. Michail II (872-903)
  see vacant (903-906)
 59. Christodoulos (906-933)
 60. Eutychios II (933-940)
 61. Sophronios II (940-968)
 62. Ilias (968-?)
 63. Arsenios (980-1010)
 64. Georgios III (1010-1015)
 65. Filitheos (1015-1045)
 66. Leontios (1059-?)
 67. Ioannis VII (1062-?)
 68. Savvas (?)
 69. Theodosios II (?)
 70. Kyrillos II (1103-1118)
 71. Theodosios II (?)
 72. Evlogios II (?)
 73. Sofronios III (?-1166)
 74. Eleftherios (?)
 75. Mark III (1174?)
 76. Nicholas I (1200-1230)
 77. Gregory I (1230-1243)
 78. Nicholas II (1243-1270)
 79. Athanasios III (1270-1308)
 80. Gregory II (1308-1332)
 81. Gregory III (1332-1350)
 82. Niphon (1367-1371)
 83. Mark IV (1371-1385)
 84. Nicholas III (1385-1397)
 85. Gregory IV (1397-1412)
 86. Nicholas IV (1412-1417)
 87. Athanasios IV (1417-1429)
 88. Mark V (1428-1437)
 89. Filotheos (1437-1459)
 90. Grigorios V (1459-1486)
 91. Ioakim I (1486-1565)
 92. Silvestros (1566-1590)
 93. Meletius I (1590-1601)
 94. Cyril III (1601-1620)
 95. Gerassimos I (1620-1636)
 96. Mitrophanis (1636-1639)
 97. Nikiphoros (1639-1645)
 98. Ioannikios (1645-1657)
 99. Paisios (1657-1678)
 100. Parthenios I (1678-1688)
 101. Gerassimos II (1688-1710)
 102. Samouil (1710-1712)
 103. Kosmas II (1712-1714)
 104. Samouil (1714-1723)
 105. Kosmas II (1723-1736)
 106. Kosmas III (1737-1746)
 107. Matheos (1746-1765)
 108. Kyprianos (1766-1783)
 109. Gerassmios III (1783-1788)
 110. Parthenios II (1788-1805)
 111. Theofilos II (1805-1825)
 112. Ierotheos I (1825-1845)
 113. Artemios (1845-1847)
 114. Ierotheos II (1847-1858)
 115. Kallinikos (1858-1861)
 116. Iakovos II (1861-1865)
 117. Nikanor (1866-1869)
 118. Sophronius IV (1870-1899)
 119. Photios (1903-1926)
 120. Meletios II (Metaxakis), (1926-1935)
 121. Nicolaos V (1935-1939)
 122. Christophoros II (1939-1967)
 123. Nicolaos VI (1968-1986)
 124. Parthenios III (1987-1996)
 125. Petros VII (1997-2004)
 126. Theodoros II (2004-present)

See also

Sources

External links

Advertisement