Advertisement

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25

Aqidah (Arabisch: عقيدة) is de islamitische term voor geloofsbelijdenis, weergegeven door de Zuilen van geloof. De religie van de islam bestaat uit geloof (al iman) en praktijk (al din). De Zuilen van geloof (arkan al-iman) is de verzamelterm die gebruikt wordt voor de zaken die elke moslim dient te geloven. Doorgaans gaan de soennieten uit van zes zuilen.

De zes zuilen zijn de volgende:

Binnen de verschillende stromingen van de islam kunnen verschillen bestaan.

In de Koran staat twee keer een verwijzing naar deze Zuilen.

  • Soera De Koe 285: Deze boodschapper gelooft in hetgeen hem van zijn Heer is geopenbaard en ook de gelovigen, allen geloven in God, Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn boodschappers, zeggende: "Wij maken geen verschil tussen Zijn boodschappers"; en zij zeggen: "Wij hebben gehoord en gehoorzaamd, Heer, wij vragen U vergiffenis en tot U is (onze) terugkeer."
  • Soera De Vrouwen 136: O gij die gelooft, gelooft in God en Zijn boodschapper en in het Boek dat Hij Zijn boodschapper heeft geopenbaard, en in het Boek, dat Hij voordien openbaarde. En wie God en Zijn engelen en Zijn Boeken en Zijn boodschappers en de laatste Dag verwerpt, is waarlijk ver afgedwaald.

In Nederland wordt soms ten onrechte het woord iman gebruikt als men het over een imam heeft, een voorganger in het gebed.

Zie ook

Geloof & gebruik:
Allah · Hadj · Salat · Sjahada · Tawhid · Sawm · Vijf Zuilen · Wudu · Zakat · Zuilen van geloof
Kalender:
Asjoera · Hidjra · Mawlid · Offerfeest · Ramadan · Suikerfeest
Personen:
Aboe Bakr · Aïsja · Ali · Helpers · Metgezellen · Mohammed
Stromingen:
Alevitisme · Madhhab · Ibadisme · Sjiisme · Soefisme · Soennisme
Wet & Recht:
Fiqh · Hadith · Koran · Sharia · Soennah · Tafsir

ar:أركان الإيمان bs:Imanski šarti it:Sei articoli di fede

Wiki-inhoud is beschikbaar onder CC-BY-SA tenzij anders vermeld.