Advertisement

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25

De Willibrordvertaling is een Nederlandstalige Bijbelvertaling van de Katholieke Bijbelstichting. Ze werd in opdracht van de Rooms-katholieke Kerk geschreven ter vervanging van de Petrus Canisiusvertaling.

De Willibrordvertaling bevat het gehele Oude Testament, rechtstreeks vertaald uit de Hebreeuwse grondtekst. De Bijbelboeken staan in de volgorde zoals gebruikelijk binnen de Rooms-katholieke traditie. De deuterocanonieke boeken staan bijgevolg verwerkt tussen de boeken van het Oude Testament. De Deuterocanonieke boeken, die bij de protestanten Apocriefen worden genoemd, zijn vertaald uit de Griekse grondtekst (Septuaginta) of uit Aramese teksten. Soms heeft men ook uit beide talen vertaald (bijvoorbeeld het boek Wijsheid van Jezus Sirach - Joshua ben Sira).

Het Nieuwe Testament is vertaald uit de Griekse grondtekst.

Twee uitgaven

De eerste Willibrordvertaling verscheen in 1978, de tweede geheel herziene versie verscheen in 1995. Bij de vertalers stond trouw aan de brontekst en toegankelijk taalgebruik voorop. Of dit ook daadwerkelijk gelukt is, is een punt voor discussie. Zo had onder andere wijlen Monseigneur Henricus Bomers, bisschop van Haarlem, heel wat kritiek op de herziene editie. De vertrouwdheid met de vertaling van 1978, is ook een belangrijke reden geweest waarom de bisschoppen voor het Lectionarium zich blijven baseren op de eerste editie. De bisschoppen overwegen ook de mogelijkheid om een eigen liturgische vertaling te maken.

Uitgave 1978

Van de 1978-tekst zijn verschillende uitgaven tot stand gekomen. De eerste gedrukte uitgave (met aantekeningen) werd in 1978 gepubliceerd. In het begin van de negentiger jaren kwam een elektronische uitgave voor DOS beschikbaar. De uitgave is voorzien van aantekeningen.

Deze uitgave bevat de beroemde vertaling van de Psalmen van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde.

Uitgave 1995

In de uitgave van 1995 is de vertaling van de psalmen door Ida Gerhardt vervangen. De uitgave is voorzien van aantekeningen. Van deze tekst kwam in 1998 een elektronische versie beschikbaar op cd-rom en enkele jaren later een geheel nieuwe uitgave in Online Bijbel-formaat. In de uitgave van 1995 is de Godsnaam 'Jahwe' (zoals deze in de eerdere vertaling van 1978 wordt gebruikt) vervangen door 'HEER'.

Uitgave voor protestanten

Recent verscheen van de 1995-tekst een uitgave die meer is afgestemd voor het gebruik onder protestanten. In deze speciale tekst-uitgave zonder aantekeningen zijn de deuterocanonieke boeken geplaatst tussen het Oude en het Nieuwe Testament.

Gebruik

Zowel de Willibrordvertaling uit 1995 als de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 kunnen in de katholieke liturgie niet gebruikt worden. Het voorgeschreven Lectionarium baseert zich op de Willibrordvertaling uit 1978, waarvan de in de Kerk meest gebruikte de derde druk uit 1981 betreft.

De Willibrordvertaling van 1978 wordt ook in sommige protestantse erediensten gebruikt.

Zie ook

Bijbelvertaling - Bijbel - Petrus Canisius - apocriefen - Nederlands Bijbelgenootschap - NBG '51

Wiki-inhoud is beschikbaar onder CC-BY-SA tenzij anders vermeld.