Religie kennis Wiki

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

  • huidigvorige 20 apr 2009 03:33Sgt.Friso overleg bijdragen 409 bytes +409 Nieuwe pagina: De Free Software Foundation of FSF is een door Richard Stallman op 4 oktober 1985 opgerichte non-profit organisatie die zich toewijdt aan de productie en promotie van vrije software (...