Religie kennis Wiki
Advertisement

Katholieke devotie in Rome

Volksdevotie, ook volksreligiositeit of volksvroomheid genoemd, is het geheel van katholieke en orthodoxe gebruiken náást de sacramenten en sacramentalia. De verschillende elementen die tot de volksdevotie behoren, zijn deels ontstaan uit het verspreiden van versimpelde kennis voor ongeletterden, en daarmee een onderdeel van cultuur geworden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de rozenkrans. Een ander deel is ontstaan uit het kerstenen van culturele gebruiken en tradities (inculturatie) die oorspronkelijk weinig tot niets met het christendom te maken hadden.

Enkele voorbeelden van elementen uit de volksdevotie zijn:

Volksdevotie kan tot uiting komen door bijvoorbeeld volkskunst.


Zie ook[]

Advertisement