Religie kennis Wiki
Advertisement

De Vlaamse Bijbelstichting (VBS) werd in 1968 opgericht, onder de bescherming van de Vlaamse bisschoppen, om tegemoet te komen aan de wensen van het Tweede Vaticaans Concilie, namelijk om de gelovigen op aangepaste wijze tot een goed gebruik van de heilige Schrift te brengen. De VBS stelt hulpmiddelen ter beschikking voor iedereen die de Bijbel wil lezen en biedt informatie over initiatieven en publicaties op het vlak van het bijbelpastoraat.

De Vlaamse Bijbelstichting is een vereniging die gedragen wordt door vrijwilligers. Enkele professoren en onderzoekers van de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven en andere Vlaamse exegeten vormen de 'VBS-werkgroep', tevens redactieraad van Ezra - Bijbels tijdschrift (voorheen, van 1970 tot en met 2008: VBS-Informatie).

Externe link[]


Advertisement