Religie kennis Wiki
Advertisement
deel van de serie over de
Eucharistie

Ook bekend als
"Heilige Mis" (kath.) of
"Heilig Avondmaal" (prot.)

Ingesteld door
Jezus

Theologie
Mis
Avondmaal
Allerheiligste
Hostie
Lichaam van Christus
Consecratie
Werkelijke Tegenwoordigheid
Transsubstantiatie
Eucharistische aanbidding
Consubstantiatie

Belangrijke theologen
Paulus ·Thomas
Augustinus · Calvijn
Chrysostomos · Luther · Zwingli

Verwante artikelen
Tabernakel
Christendom
Monstrans
Goddelijke Liturgie
Tridentijnse ritus
Concilie van Trente
Sacrament · Sacramentsdag
Eerste Communie
Ziekencommunie · Viaticum

De teerspijze of het viaticum is de (laatste) communie voor degene die in stervensgevaar verkeert. Het viaticum maakt deel uit van de laatste sacramenten: hiermee worden dan bedoeld de (laatste) biecht, het heilig oliesel en de (laatste) Communie.

Het viaticum kan worden bediend in een separate plechtigheid, dan wel in een gecombineerde liturgie van biecht, zalving en communie. In het laatste geval is de bedienaar de priester, in het eerste geval kan ook een diaken de communie brengen aan de stervende.

Doorgaans is een viaticumviering een indrukwekkende viering, die in het teken staat van het naderende afscheid. Vaak zijn familieleden, vrienden en bekenden aanwezig om de stervende te steunen.

Het viaticum is losjes gebaseerd op het, in apostolische tijden bekende, Griekse principe om diegenen die een verre reis ondernamen het zogenaamde 'hodoiporion' (afscheidsmaal) te geven. Daarnaast werkte het emotioneel en psychologisch versterkend voor de stervende om zich in de directe nabijheid van de Heer te bevinden en de oversteek naar de dood te maken, welke - naar het toen gangbare geloof - drie dagen zou duren.

Advertisement