Religie kennis Wiki

This wiki's URL has been migrated to the primary fandom.com domain.Read more here

MEER LEZEN

Religie kennis Wiki
Advertisement

Een valse profeet is een aanduiding binnen het christendom voor iemand die een voorspelling (profetie) doet, die vervolgens niet uitkomt, of iemand die een voorspelling doet in naam van een afgod.

Sommige christenen geloven dat de antichrist in de eindtijd ook zal worden bijgestaan door een valse profeet.

De valse profeet in de Bijbel[]

In het Bijbelboek Deuteronomium 18:20-22, in het Oude Testament, wordt een definitie gegeven van de valse profeet:

"Maar als een profeet de euvele moed heeft om in mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb opgedragen, of om in de naam van andere goden te spreken, dan moet hij ter dood gebracht worden. Misschien vraagt u zich af: Is er een manier om te bepalen of een profetie al dan niet van de HEER komt? Die is er inderdaad: als een profeet zegt te spreken in de naam van de HEER, maar zijn woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de HEER geweest. Heb geen ontzag voor een profeet die zich dat aanmatigt."

De straf voor een valse profetie moet volgens deze Bijbel de doodstraf zijn.

Matteüs 7:15 geeft aan dat deze profeten net alsof zullen doen.

"Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn."

Advertisement