Religie kennis Wiki
Advertisement

De tweenaturenleer gaat over de verhouding van het goddelijke en menselijke in de Persoon van Jezus Christus of God de Zoon. Deze kwestie hangt nauw samen met de leer van de goddelijke drie-eenheid en maakt er in feite deel van uit. De discussie ging over hoe men de verhouding van de Zoon tot de Vader moest omschrijven.

Enerzijds was daar de Griekse term homoiousios (gelijk in wezen, gelijke substantie), anderzijds de term homoousios (hetzelfde wezen, dezelfde substantie). De eerste term liet ruimte voor speculaties over de verhouding tussen de Vader en de Zoon, de tweede niet. De tweenaturenleer houdt in dat de Zoon zowel mens als God is en dat kwam het beste tot uiting in de tweede term homoousios.

Het is dan ook vanwege dit gegeven dat deze term het gehaald heeft op het Concilie van Chalcedon (451) waar de leer van de drie-eenheid en de tweenaturenleer definitief werden vastgesteld.


Zie ook[]

Advertisement