Religie kennis Wiki
Advertisement

De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs (vaak kortweg 2 Korintiërs genoemd) is een van de boeken in het Nieuwe Testament van de bijbel. Het boek telt 13 hoofdstukken.

Auteur[]

Algemeen wordt erkend dat Paulus van Tarsus de 2e Korintiërsbrief geschreven heeft. Sommige critici zien in 2 Korintiërs een samenvoeging van twee of drie brieven.

Geadresseerde[]

De brief is gericht aan de christelijke gemeente in de Griekse havenstad Korinte.

Datering[]

De brief is in elk geval later dan de 1 Korintiërs geschreven, vermoedelijk in 56 of 57.

Inhoud[]

  • Groeten en dank (1:1-11)
  • Paulus rechtvaardigt het uitstel van zijn voorgenomen bezoek (1:12-2:17)
  • De bron en het doel van zijn apostelambt (3:1-4:6)
  • Problemen in zijn opdracht (4:6-5:10)
  • Motivatie van zijn opdracht (5:11-6:10)
  • Verzoening met de Korintiërs (6:11-7:16)
  • Verzoek om een collecte voor de gemeente in Jeruzalem (8:1-9:15)
  • Uiteenzetting van het apostolisch gezag, zijn zwakheden, en zijn zorg over de gemeente (10:1-13:13)

Andere brieven[]

Uit de beide brieven aan de Korintiërs wordt het duidelijk dat er een intensieve correspondentie bestaan heeft tussen Paulus en de jonge christelijke gemeenten. Allereerst worden in de brief die wij kennen als I Korintiërs twee andere brieven genoemd: de in het artikel over de 1 Korintiërs reeds genoemde brief van de gemeente aan Paulus, en een eerdere brief van Paulus aan de Korintiërs, genoemd in 1 Kor. 5:9.

Ook in 2 Korintiërs wordt een andere brief van Paulus aan de Korintiërs gesproken, namelijk in 2 Kor. 2:3 en 4. Deze brief wordt ook wel de tranenbrief genoemd, omdat hij schrijft: onder tranen heb ik u geschreven. Hiermee wordt niet 1 Korintiërs bedoeld, want hoewel er ernstige vermaningen in staan, wekt de brief niet direct die indruk.

Zie ook[]

Externe link[]

Op bovengenoemde site staan rechtsboven ook andere vertalingen aangegeven:

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring

Advertisement