Religie kennis Wiki
Advertisement

Een titulair bisschop is in de rooms-katholieke kerk een bisschop zonder eigen bisdom; wel kan hij een fictief bisdom, doorgaans in partibus infidelium hebben. Hij wordt benoemd door de paus en krijgt de wijding als bisschop. In de praktijk is een hulpbisschop altijd titulair bisschop. Hoge functionarissen van de Curie zijn vaak ook titulair (aarts)bisschop.

Ook is de titel titulair aartsbisschop mogelijk.

Zie ook[]

Advertisement