Religie kennis Wiki
Advertisement

Een theoloog, ook wel godgeleerde genoemd, is iemand die theologie als onderwerp van studie heeft. Daarbij denkt men voornamelijk aan de studie van theïstische, in het bijzonder de monotheïstische abrahamitische godsdiensten: jodendom, christendom en islam.

Christendom[]

Naar het deelgebied in kwestie waar de betreffende christelijke theoloog zich mee bezighoudt, onderscheidt men de:

 • christelijke sociaalethicus
 • dogmaticus, bestudeert de inhoud, de leer (dogma's) van het geloof
 • fundamentaaltheoloog, bestudeert de vragen over de kennis van het geloof
 • kerkhistoricus
 • kerkrechtelijk theoloog
 • liturgiewetenschapper
 • moraaltheoloog
 • nieuwtestamenticus, bestudeert het Nieuwe Testament
 • oudtestamenticus, bestudeert het Oude Testament
 • pastoraaltheoloog
 • religiepedagoog

In grote lijnen kan men deze theologen indelen in twee groepen: systematische theologen en praktische theologen.

Advertisement