Religie kennis Wiki
Advertisement

Het woord synopsis is afkomstig uit het Grieks, en betekent letterlijk "samen (ge-)zien". Het gaat om een overzichtelijke weergave of samenvatting van de inhoud van een kunstwerk of een boek (je kunt in één oogopslag de inhoud zien).

Bijbel[]

Dikwijls wordt de term "synopsis" gebruikt als het gaat om de evangeliën van Mattheüs, Marcus en Lucas in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Legt men deze drie naast elkaar, dan valt ("in een oogopslag") op dat ze overeenkomstige gedeeltes hebben. Daarom worden deze drie evangeliën wel synoptische evangeliën genoemd en de schrijvers ervan de synoptici.

In een synopsis waar telkens op één pagina de drie evangeliën van Mattheüs, Marcus en Lucas naast elkaar staan afgedrukt, zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de teksten van de drie evangelisten overzichtelijk weergegeven. Dit vergemakkelijkt de bestudering ervan. De overeenkomsten tussen deze boeken hebben tot een ontstaanstheorie van de boeken geleid, die omschreven wordt als het synoptische vraagstuk.

Een aantal geleerden beweert dat Marcus als eerste zijn evangelie heeft geschreven en dat Mattheüs en Lucas er gebruik van hebben gemaakt bij het schrijven van hun eigen evangelie. Daarnaast hadden Mattheüs en Lucas waarschijnlijk allebei de beschikking over een verloren gegane bron die Marcus niet kende, aangeduid als bron Q (van het Duitse woord Quelle). Deze bron zou dan vooral uitspraken van Jezus bevat hebben.

Vaasschilderkunst[]

De term synopsis wordt ook gebruikt in de klassieke Griekse vaasschilderingen. Een synopsis is dan één afbeelding waarin verschillende momenten uit eenzelfde verhaal weergegeven worden. Het gaat hierbij niet om een soort strip, maar om verschillende afbeeldingen die zo aangepast zijn dat ze samensmelten tot één afzonderlijke afbeelding, waarin dus wel meer verhaalaspecten te herkennen zijn. Deze synoptische methode werd vooral toegepast vanwege het ruimtegebrek op vazen en potten.

Advertisement