Religie kennis Wiki
Advertisement
Deel van een serie artikelen over het
Christendom
Christendom
..Pijlers
..Christelijke feesten

Drieëenheid (Vader, Zoon, Heilige Geest) · Theologie · Apologetiek · Schepping · Zondeval · Wet· Verlossing · Aanbidding · Kerk · Sacramenten

..Geschiedenis en tradities

De eerste christenen · Algemene geschiedenis van het Christendom · Concilies · Geloofsbelijdenis · Marcionisme · Missie · Grote schisma · Kruistochten · Reformatie · Grote Geloofsafvallen · Opwekking · Restaurationisme · Unitarisme · Thomisme · Remonstranten · Congregationalisme

..Onderwerpen

Bewegingen · Denominaties · Oecumene · Homilie/Preek · Gebed · Christelijke muziek · Kerkmuziek · Kerkgebouw · Liturgie · Kalender · Symboliek · Kunst · Kritiek

..Belangrijke personen

Paulus · Petrus · Kerkvaders · Heiligen · Constantijn · Athanasius · Augustinus · Anselmus · Aquino · Palamas · Wyclif · Luther · Calvijn · Wesley · Arius · Marcion van Sinope · Paus

Christendom portaal

Een synode (Grieks: σύνοδος voor 'samen op weg', van syn = samen, hodos = de weg) is een kerkelijke vergadering, zowel binnen de Katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerk als het protestantisme. Letterlijk betekent synode hetzelfde als concilie.

Katholieke synodes[]

Binnen de Katholieke Kerk wordt een vergadering van grotere omvang gewoonlijk als concilie aangeduid. Het woord synode wordt dan gebruikt voor een vergadering op provinciaal niveau, zoals een diocesane synode, op het niveau van een bisdom. Paus Paulus VI heeft in 1965 de Bisschoppensynode als een bijzondere vorm van synode opgericht.

 • Synode van Elvira (306)
 • Synode van Arles (314)
 • Synode van Egypte (320)
 • Synode van Sardica (343)
 • Synode van Alexandrië (362)
 • Synode van Carthago (418)
 • Synode van Efeze (449)
 • Synode van Orange (529)
 • Synode van Whitby(664)
 • Synode van Aken (816)
 • Synode van Thionville (821)
 • Kadaversynode (897)
 • Synode van Thionville (1004)
 • Synode van Sutri (1046)
 • Pauselijke synode (1075)
 • Synode van Clermont (1095)
 • Synode van Cashel (1172)
 • Synode van Jeruzalem (1672)
 • Synode van Pistoia (1786)
 • Synode van Rome (1980)

Protestantse synodes[]

 • Synode van Parijs (1559)
 • Synode van Wezel (1568)
 • Synode van Emden (1571)
 • Synode van Den Haag (1586)
 • Synode van Dordrecht (1618-1619)
 • Synode van Westminster (1643-1649)
 • Synode van Overijssel (1652)
 • Synode van Middelburg (1896)
 • Synode van Assen (1926)
 • Synode van Barmen (1934)
 • Synode van Amsterdam (1945)
Advertisement