Religie kennis Wiki
Advertisement
 1. De Opening (Al-Fatiha)
 2. De Koe (Al-Baqarah)
 3. Het Geslacht van Imraan (Al-Imran)
 4. De Vrouwen (An-Nisa')
 5. De Tafel (Al-Ma'idah)
 6. Het Vee (Al-An'am)
 7. De Kantelen (Al-A'raf)
 8. De Buit (Al-An'fal)
 9. Het Berouw (At-Tawbah)
 10. Jonas (Yunus)
 11. Hud
 12. Jozef (Yusuf)
 13. De Donder (Ar-Ra'd)
 14. Abraham (Ibrahiem)
 15. Al-Hidjr
 16. De Bijen (An-Nahl)
 17. De Nachtreis (Al-Isra)
 18. De Spelonk (Al-Kahf)
 19. Maria (Maryam)
 20. Ta Ha
 21. De Profeten (Al-Anbi'ya)
 22. De Bedevaart (Al-Hadj)
 23. De Gelovigen (Al-Mu'minun)
 24. Het Licht (An-Nur)
 25. De Onderscheiding (Al-Furqaan)
 26. De Dichters (As-Sju'ara')
 27. De Mieren (An-Naml)
 28. De Vertelling (Al-Qasas)
 29. De Spin (Al-'Ankabut)
 30. De Byzantijnen (Ar-Rum)
 31. Luqman
 32. De Aanbidding (As-Sadjdah)
 33. De Partijscharen (Al-Ahzaab)
 34. Sheba (Saba)
 35. Schepper (Fatir)
 36. Ya Sin
 37. De in de Rangen Behorenden (As-Saffat)
 38. Saad
 39. De Groepen (Az-Zumar)
 40. Vergever (Ghafir)
 41. Duidelijk Uiteengezet (Fussilat)
 42. De Consultatie (As-Sjura)
 43. Pracht en Praal (Az-Zukhruf)
 44. De Rook (Ad-Dokhaan)
 45. De Geknielden (Al-Djaathi'yah)
 46. De Zandduinen (Al-Ahqaaf)
 47. Mohammed (Muhammed)
 48. Het Succes (Al-Fat'h)
 49. De Binnenvertrekken (Al-Hudjuraat)
 50. Qaaf
 51. De Winden die Verspreiden (Az-Dhari'yaat)
 52. De Berg (At-Tur)
 53. De Ster (An-Nadjm)
 54. De Maan (Al-Qamar)
 55. De Erbarmer (Ar-Rahmaan)
 56. De Onoverkomelijke Gebeurtenis (Al-Waaqi'ah)
 57. Het IJzer (Al-Hadied)
 58. De Twist (Al-Mudjaadilah)
 59. De Opdrijving (Al-Hashr)
 60. De op de Proef Gestelden (Al-Mumtahina)
 61. De Strijdplaats (As-Saff)
 62. De Vrijdag (Bijeenkomst) (Al-Djumu'ah)
 63. De Huichelaars (Al-Monafiqun)
 64. Het Bedrog (At-Taghaabun)
 65. De Verstoting (At-Talaaq)
 66. De Verbodenverklaring (At-Tahriem)
 67. Het Koningschap (Al-Mulk)
 68. De Pen (Al-Qalam)
 69. De Wezenlijke (Al-Haaqqah)
 70. De Manieren van Ascentie (Al-Ma'aridj)
 71. Noach (Nuh)
 72. De Demonen (Al-Djinn)
 73. De Ingehulde (Al-Mozzammil)
 74. De Ommantelde (Al-Muddaththir)
 75. De Resurrectie (Al-Qi'yaamah)
 76. De Mens (Al-Insaan)
 77. De Uitgezondenen (Al-Mursalaat)
 78. Het Nieuws (An-Naba')
 79. De Uitrukkenden (An-Nazi'at)
 80. Hij Fronste ('Abasa)
 81. Het Opvouwen (At-Takwier)
 82. De Splijting (Al-Infitaar)
 83. De Knoeiers (Al-Motaffifeen)
 84. De Uiteenscheuring (Al-Inshiqaaq)
 85. De Sterrenbeelden (Al-Burudj)
 86. De Nachtelijke Bezoeker (At-Taariq)
 87. De Allerhoogste (Al-Ala)
 88. Het Overweldigende Moment (Al-Ghashiyah)
 89. De Dageraad (Al-Fadjr)
 90. De Stad (Al-Balad)
 91. De Zon (As-Shams)
 92. De Nacht (Al-Layl)
 93. De Glorieuze Ochtend (Ad-Dhuha)
 94. De Expansie (As-Sharh)
 95. De Vijgenboom (At-Tien)
 96. De Bloedklomp (Al-Alaq)
 97. De Waardevolle Nacht (Al-Qadr)
 98. Het Uitsluitende Bewijs (Al-Bayyinah)
 99. De Beving (Az-Zalzalah)
 100. De Rennenden (Al-Aadi'yat)
 101. De Dag van Oproering (Al-Qari'a)
 102. De Wedijver om Vermeerdering (At-Takaathur)
 103. De Namiddag (Al-Asr)
 104. De Lasteraar (Al-Humazah)
 105. De Olifant (Al-Fiel)
 106. De Quraisjieten (Quraisj)
 107. De Noden van Buren (Al-Maa'un)
 108. De Overvloedigheid (Al-Kawthar)
 109. De Ongelovigen (Al-Kaafirun)
 110. De Hulp (An-Nasr)
 111. De Touwvezels (Al-Masad)
 112. De Toewijding (Al-Ikhlaas)
 113. De Doorbraak (Al-Falaq)
 114. De Mensheid (An-Naas)


التوبة
Het Berouw
Soera 9
Transcriptie At-Tawbah
Geopenbaard in     Medina
Aantal aya's 129
Djuz' dag 10 (tot aya 94) en dag 11
Geopenbaard na De Tafel

Soera Het Berouw is een soera van de Koran.

De soera is vernoemd naar het betonen van berouw dat in aya 3 wordt genoemd. Veel onderwerpen in deze soera hangen samen met de gevechten in het jaar 631. De eerste 36 aya's zijn de proclamatie die Mohammed liet voorlezen tijdens de hadj in 630.

Bijzonderheden[]

Aya's 128 en 129 zijn niet neergedaald in Medina. Deze soera wordt ook wel De Vrijheid (البراءة: Al-Bara'at) genoemd. De soera begint niet, in tegenstelling tot alle andere, met de basmala. Soms wordt gedacht dat soera De Buit en soera Het Berouw één geheel vormen. Net als van soera Hud wordt gezegd dat Mohammed er bang van zou zijn.

Externe link[]

Wikipedia
Deze pagina maakt gebruik van (een gedeelte) van Wikipedia. Het originele artikel is terug te vinden op Soera Het Berouw. De lijst van auteurs is te je vinden op page history. Net zoals de Religie Wiki is Wikipedia ook beschikbaar onder de voorwaarden van de GNU Free Documentation License.
Advertisement