Religie kennis Wiki
Advertisement

De 'Roeh Al-Qoedoes' (Arabisch: الروح القدس) is de islamitische opvatting van de heilige geest.

Hier is sprake van het versterken van verschillende profeten, zoals Isa, door God met de heilige geest. In Soera De Profeten 91 is sprake van het inblazen van de geest in Maryam. In de islamitische traditie wordt de heilige geest ook gebruikt voor de engel Djibriel.

Eenzelfde standpunt is er bij de islam over de natuur van God. Hoewel zij het christendom als een monotheïstische godsdienst zien op basis van de opvattingen in de Koran en de status als Mensen van het Boek, worden opvattingen over een drie-eenheid van God als polytheïstisch gezien. Van de genoemde "helper" (parakleitos in het Grieks) in de Bijbel wordt aangenomen dat het om Mohammed gaat.

Bronnen in de Koran[]

Als er in de Koran sprake is van de heilige geest, dan wordt deze soms ook aangeduid met onze geest of geest van heiligheid. Enkele ayaat waarin deze geest voorkomt:

  • Soera De Koe 87 en 253 - ...En Wij gaven Isa, zoon van Maryam, duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid...
  • Soera De Tafel 110 - Wanneer God zal zeggen: "O Isa, zoon van Maryam, gedenk Mijn gunst tegenover u en uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik aan u het Boek en de wijsheid en de Thora en het Evangelie onderwees...
  • Soera De Bijen 102 - Zeg: "De geest van heiligheid heeft het van uw Heer met waarheid nedergebracht, opdat Hij degenen die geloven, versterken mag en als leiding en blijde tijding voor degenen die zich onderwerpen."
  • Soera De Profeten 91 - En gedenk haar, die haar kuisheid bewaarde, want Wij bliezen haar Onze geest in en Wij maakten haar en haar zoon tot een teken voor alle volkeren.

Zie ook[]

Advertisement