Religie kennis Wiki
Advertisement

Onder pseudepigrafen verstaat men werken, veelal uit de oudheid, die ten onrechte aan een bekend persoon zijn toegeschreven.

Bij de pseudepigrafen van de Bijbel gaat het om religieuze geschriften die door het jodendom en het christendom zijn verworpen vanwege de inhoud ervan die in grote mate strijdig zijn met de (orthodoxe) leer van de respectievelijke godsdiensten.

De term pseudepigrafen komt van het Griekse woord pseudépigraphos wat 'onder een valse naam' betekent. Diverse maar niet alle pseudepigrafen staan namelijk - ten onrechte - op naam van bepaalde bekende personen uit de Bijbel.

Er bestaan pseudepigrafen die betrekking hebben op de Tenach / het Oude Testament; deze zijn ontstaan tussen ongeveer 200 v.Chr. en 200 na Chr.
Verder zijn er ook pseudepigrafen die betrekking hebben op het Nieuwe Testament en die dateren uit de periode 100 tot 300 na Chr. Deze komen overeen met alle apocriefen van het Nieuwe Testament.

Voorbeelden van pseudepigrafen[]

Oudtestamentisch[]

 • Brief van Aristeas
 • IV Esra
 • Hemelvaart van Mozes
 • Boek van Henoch
 • Jubileeën
 • Leven van Adam en Eva
 • IV Makkabeeën
 • Openbaring van Baruch
 • Psalmen van Salomo
 • Sibillijnse boeken
 • Testamenten van de Twaalf Patriarchen

Nieuwtestamentisch[]

 • Epistel van Barnabas
 • Evangelie naar Judas
 • Evangelie van de Ebionieten
 • Evangelie van de Egyptenaren
 • Evangelie van de Hebreeën
 • Evangelie van de Naäsenen
 • Evangelie van de Nazareners
 • Evangelie van Jezus' kinderjaren
 • Evangelie van Jozef de Timmerman
 • Evangelie van Maria Magdalena
 • Evangelie van Maria's geboorte
 • Evangelie van Nicodémus
 • Evangelie van Petrus
 • Evangelie van Thomas
 • Handelingen van Andreas
 • Handelingen van Johannes
 • Handelingen van Paulus
 • Handelingen van Petrus
 • Handelingen van Thomas
 • Openbaring van Paulus
 • Openbaring van Petrus
 • Openbaring van Stéfanus
 • Openbaring van Thomas
 • Verkondiging van Petrus

Zie ook[]

ar:سوديبيجرفا ca:Pseudo-epígraf cs:Pseudepigraf fa:سوداپیگرافا fi:Pseudepigrafit he:פסאודואפיגרפיה ia:Pseudepigraphia it:Pseudoepigrafia ja:偽典 ko:위경 pl:Pseudoepigrafy pt:Pseudepigrafia sv:Pseudepigrafi zh:偽典

Advertisement