Advertisement

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25
Bestand:Origen.jpg

Origenes

Origenes (Grieks: Ὠριγένης Ōrigénēs) (ca. 185 - 253/254) was een van de belangrijkste verdedigers van het christendom in de derde eeuw. Ook was hij kerkhistoricus.

Levensloop

Origenes was de zoon van godvruchtige ouders, die hem al vroeg leerden om het Evangelie te waarderen. Zijn vader Leonidas werd zelf een martelaar toen Origenes nog geen 20 jaar oud was. Hoewel Origenes zelf voornemens was het voorbeeld van zijn vader te volgen, werd hij, volgens zeggen, hiervan weerhouden doordat zijn moeder zijn kleding verstopt had.

Origenes was werkzaam in Alexandrië. Hij was leider van de catechetenschool daar, bekend als de Alexandrijnse school. Rond 230 kwam hij in conflict met de bisschop van Alexandrië, en moest hij uitwijken naar Caesarea in Palestina. Een van de genoemde redenen voor zijn verbanning is zijn eveneens bestrijdbare zelf-castratie, wat hij zou hebben gedaan omdat hij les gaf aan zowel mannen als vrouwen, en hij Mattheus letterlijk zou hebben gevolgd. Dit verhaal kan echter evengoed in een later stadium zijn verzonnen door zijn concurrenten. Hij is ruim 20 jaar in ballingschap geweest. In Caesarea zette hij zijn catechetenschool voort. Ook bouwde hij een indrukwekkende bibliotheek op. Tijdens de vervolging onder keizer Decius werd Origenes gevangengenomen en gefolterd. Aan de gevolgen daarvan overleed hij in Tyrus in 253 of 254.

Leer

Origenes hanteerde de methoden van de klassieke wijsbegeerte om de waarheid te zoeken tussen de verschillende opvattingen over de waarheid, waarvan de basis Gods Woord is, daarbij de kerkelijke en apostolische traditie tot leidraad nemend ([1], p.1-2). Origenes wordt daarbij gezegd voort te bouwen op de arbeid van de joodse filosoof Philo, die zocht naar een synthese van de Oudtestamentische godsopenbaring en het moderne Griekse denken.

De woorden van Origenes over de Godheid van Christus worden vaak verkeerd opgevat, alsof Origenes Christus minder goddelijk noemde dan God de Vader. Zijn uiteenzetting over de Godheid van Christus begint integendeel met dat het duidelijk is dat Christus God was, de Eerstgeborene van de Vader, die Hem diende bij de schepping -- "Want door Hem zijn alle dingen gemaakt" (Joh. 1:3); en ook God bleef toen Hij mens werd ([1], p.3). Over hoe we de Godheid van Christus verder moeten verstaan ten opzichte van God de Vader, zegt Origenes dat Christus Gods Zoon is, genoemd het Woord, de Wijsheid, het Licht, het Beeld van God de Vader omdat Hij de Waarheid is; en voor ons omdat wij door Hem God de Vader kennen ([1], p.24).

Origenes leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het oosters christelijk denken. Ook ontwikkelde hij het principe van de allegorische interpretatie. Volgens hem moet de oppervlakkige, letterlijke betekenis van de Bijbel onderscheiden worden van de diepere, geestelijke betekenis. Deze uitleg van het Schrift leverde hem felle tegenstand op, o.a. van Melito van Sardes en Lactantius.

Over het laatste oordeel leert Origenes in overeenstemming met de Bijbel dat een ieder gestraft zal worden die het kwade heeft gedaan, of de gelukzaligheid verkrijgen als hij het goede heeft gedaan ([1], p.4). Echter, daarnaast leerde hij dat elk schepsel, zowel mensen als de duivel, uiteindelijk in het koninkrijk van God, Christus zal worden onderworpen ([1], p.51). Origenes hanteert daar een specifieke uitleg (zoals hij zegt) van wat het "onderworpen worden" van de vijandelijke krachten aan God, betekent, in de tekst van 1 Korinthe 15:25: "Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood. Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen."

Werken

Origenes deed de eerste poging om een systematische theologie samen te stellen, die hij de titel "Grondbeginselen" meegaf. Ook stelde hij de zogenoemde Hexapla samen. Dit is een tekstuitgave van het Oude Testament in zes kolommen, waarin naast de Hebreeuwse tekst de belangrijkste Griekse vertalingen werden opgenomen. Bovendien schreef hij verschillende commentaren op enkele bijbelboeken.

Lijst van geschriften

  • Commentaria in Evangelium Matteum
  • Commentaria in Evangelium Joannis
  • Contra Celsum
  • De oratione
  • De principiis (Periarchon, [1])
  • De sacrifice
  • Homiliae in Canticum Cantorum

Zie ook

Bronnen

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Peri archon, "Over de beginselen", [1].

ar:أوريجانوس arz:اوريجن bg:Ориген ca:Orígenes cs:Órigenés da:Origenes el:Ωριγένης eo:Origeno et:Origenes fa:اوریجن fi:Origenes fr:Origène fy:Origenes gl:Oríxenes he:אוריגנס hr:Origen hu:Órigenész ia:Origenes id:Origenes it:Origene di Alessandria ja:オリゲネス ko:오리게네스 la:Origenes lt:Origenas ml:ഒരിജൻ no:Origenes pl:Orygenes pt:Orígenes ro:Origene ru:Ориген sk:Origenes sr:Ориген sv:Origenes tr:Origenes uk:Ориген zh:俄利根

Wiki-inhoud is beschikbaar onder CC-BY-SA tenzij anders vermeld.