Religie kennis Wiki
Advertisement

Openbare belijdenis van het geloof, vaak kortweg belijdenis genoemd, is een gebruik binnen het protestantisme, waarbij een gelovige in het openbaar getuigenis aflegt van zijn of haar geloof. Dit gebeurt doorgaans tijdens een kerkdienst door het positief beantwoorden van enkele geloofsvragen. De exacte formulering van deze geloofsvragen kan per kerk verschillen. Na het afleggen van belijdenis is iemand belijdend lid van de kerk en is de toegang open tot het Heilig Avondmaal (al staat in steeds meer kerken het Avondmaal ook open voor mensen die geen belijdenis hebben gedaan).

Belijdenis is qua initiatiefase enigszins vergelijkbaar met het sacrament van het vormsel zoals dat in de Katholieke Kerk wordt toegediend. De wezenlijke ritus van het vormsel, namelijk de zalving met het heilig chrisma, wordt echter niet toegepast. Een ander verschil is dat deze belijdenis in de meeste kerken pas wordt afgelegd na het achttiende jaar; eerste communie en vormsel vinden op jongere leeftijd plaats (respectievelijk rond het zevende en het twaalfde jaar). In de protestantse kerken is de belijdenis geen sacrament.

In kerken waarin volwassenen worden gedoopt vindt de belijdenis samen met de doop plaats. In kerken met een kinderdoop bevestigt iemand op latere leeftijd met de belijdenis zijn of haar doop. In de Katholieke Kerk wordt de doopbelofte door de gelovigen elk jaar met Pasen herhaald.

In veel kerken zijn alleen de belijdende leden "volwaardig" lid van de kerk. Dit houdt onder meer in dat alleen zij deel mogen nemen aan het avondmaal, stemrecht hebben en ambten binnen de kerk mogen bekleden. In steeds meer kerken zijn deze beperkingen in de laatste decennia van de twintigste eeuw afgeschaft of versoepeld. Mede hierdoor is in veel kerken de gemiddelde leeftijd waarop mensen belijdenis doen gestegen van 18 à 19 jaar tot ruim boven de 25.

Advertisement