Religie kennis Wiki
Advertisement

Onze Lieve Vrouw van Walsingham, of Maagd ter Zee, is een Engelse Mariabedevaartplaats.

Lady Richeldis de Faverches, vrouwe van Walsingham, Norfolk, Engeland, kreeg in 1061 een ingeving van Onze Lieve Vrouw met de opdracht om in Norfolk een replica te bouwen van het Heilig Huis waarin zijzelf geboren was, opgroeide en de aankondiging van de geboorte van Jezus kreeg. Zij volgde onmiddellijk deze opdract op en bouwde een huis van 23'6" bij 12'10", zoals aangegeven op het plan dat zij kreeg. Dit raakte langzaam bekend en in 1150 bouwde een groep augustijnen een priorij vlakbij. De bekendheid van de plaats bleef groeien en was gedurende eeuwen een pelgrimsoord voor alle bevolkingsgroepen.

In 1534 was Walsingham een der eerste huizen dat de Eed van Suprematie aflegde, waarbij Hendrik VIII erkend werd als hoofd van de Kerk van Engeland. Dissenters werden geëxecuteerd en in 1538 werd het huis ontdaan van waardevolle voorwerpen. Het beeld van de Maria werd naar Londen gebracht om er verbrand te worden en de gebouwen werden gedurende 3 eeuwen als stal gebruikt.

In 1896 kocht Charlotte Boyd de Slipper Chapel en schok haar aan de nabijgelegen abdij. Paus Leo XIII herstichtte in 1897 het oude schrijn van Onze Lieve Vrouw van Walsingham en de pelgrimstochten konden opnieuw starten. Het standbeeld van Onze Lieve Vrouw in 1922 in schrijn gebracht, hetgeen het begin werd van een periode van samenwerking tussen katholieken en anglicanen. In 1981 werd, nabij het schrijn de bouw aangevat van een kapel van verzoening, een samenwerkingsproject tussen de beide geloofsovertuigingen. Het feest van Onze Lieve Vrouw van Walsingham werd in 2000 opnieuw ingesteld. Het feest wordt gevierd op 24 september.


Advertisement