Religie kennis Wiki
Advertisement

De mahdi of mehdi is een verlosser of bevrijder van wie in sommige islamitische stromingen verwacht wordt dat hij volgens profetieën aan het einde van de tijden komt. De komst van de Mahdi is een van de grote gebeurtenissen voor de dag des oordeels zal plaatsvinden, een van de eschatologisch symbolen.

In de Koran wordt de mahdi niet genoemd. Ook in de twee belangrijkste soennitische Hadith-verzamelingen en de werken van Al-Ghazali ontbreekt het concept van de mahdi.[1] Binnen sjiitische stromingen wordt hier dan ook een andere invulling aan gegeven dan binnen soennitische.

De mahdi wordt wel vergeleken met de messias uit het jodendom en christendom, maar is dat niet. Hoewel Isa in de Koran de titel van messias krijgt, is er ook sprake van een terugkeer van Isa als de mahdi.[1][2]

De mahdi bij het sjiisme[]

De meeste sjiitische moslims, de twaalvers, geloven dat de Mahdi, in de persoon van Mohammed al-Mahdi leeft en zich schuil houdt. Hij is niet zichtbaar voor mensen maar is actief in het dagelijks leven en kan om hulp gevraagd worden. Hij zal bij het eind der tijden opnieuw verschijnen en dan zal voor de rechtgeaarde gelovigen een tijd van vrede aanbreken die 7 jaar zal duren.

Volgens een Hadith is de mahdi een nakomeling van Mohammed die rechtvaardigheid zal brengen waar onrechtvaardigheid heeft geregeerd en zal samen met Isa een (islamitisch) vrederijk op aarde stichten.

De mahdi verschijnt in Mekka, vergezeld van zonsopgangen in het westen. Hij vestigt zich in Kufa, waar Mohammed, zijn schoonzoon Ali en diens zoon Hoessein zich bij hem voegen. De hele wereld zal de islam aanvaarden, al dan niet vrijwillig. Als de mahdi verdwijnt, breekt de Laatste Dag aan.[3]

Een variatie op het idee van de mahdi is dat Isa verschijnt in plaats van de mahdi. Hij gaat naar Jeruzalem om daar Dadjaal en alle ongelovigen te doden. Na veertig jaar wordt hij in Medina begraven naast Mohammed.[3]

Mahdi's door de geschiedenis[]

In de geschiedenis zijn vele mensen gezien als Mahdi, want de islam voorziet vele Mahdi's in betekenis van "wijzer van het juiste pad." Zij zijn verschillend van de (Ahir zaman) Mahdi die vlak voor het einde van de tijden zal komen.

 • Kalief Al-Hakim van de Fatimiden. De Druzen geloven hierin.
 • Ibn Toemart (c. 1078 - 1130), stichter van het rijk van de Almohaden in de Maghreb.
 • De stichter van de dynastie der Safawiden, Ismail I, riep zichzelf tot mahdi uit. Hij voerde het Twaalversjiisme (Jafari) als staatsgodsdienst in zijn rijk in en bestreed met harde hand andere geloofsrichtingen.
 • Syed Mohammad Jaunpuri, riep zich in de zestiende eeuw tot mahdi uit in Jaunpur, Uttar Pradesh, India. Zijn volgelingen, zo'n 750.000 worden beschouwd als de Zikri-sekte.
 • Op 23 mei 1844 kondigde sayyid Mirza Ali Mohammed, die later bekend werd als de Báb, in Shiraz, Perzië, aan de mahdi te zijn.
 • Berucht was de zelfbenoemde mahdi Mohammed Ahmad ibn Abd Allah in de Soedan die zich in 1881 tot mahdi had uitgeroepen. Hij overleed in juni 1885. Brits-Egyptische troepen hebben de opvolger van de mahdi, Kalief Abdullahi, in 1898 bij Omdurman verslagen, waarna de Soedan tot begin jaren vijftig onder Brits bestuur stond.
 • De stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Mirza Ghulam Ahmed, heeft in de negentiende eeuw verklaard de mahdi te zijn.
 • Weliswaar noemde ayatollah Ruhollah Khomeini zich nooit de mahdi, maar hij nam wel het messiaanse charisma van de mahdi aan en liet zich graag 'imam' noemen. Er waren onder de gelovigen velen die dachten dat Khomeini de mahdi zou zijn.
 • Tijdens de Libanese Burgeroorlog verdween imam Musa as-Sadr tijdens een bezoek aan Libië. Zijn aanhangers zagen hem hierna als de mahdi.
 • Op 28 januari 2007, de dag voor Asjoera, probeerde de sekte Soldaten van de Hemel onder leiding van de zichzelf als mahdi beschouwende Ahmed al-Hassan de Iraakse stad Najaf aan te vallen.

Het Mahdi-leger dat anno 2004 in opstand kwam in Irak en geleid wordt door de geestelijke Moqtada al-Sadr lijkt hier weliswaar sterk op, maar Moqtada al-Sadr beschouwt zichzelf niet als mahdi.

Bronnen[]

 1. 1,0 1,1 a: p.220, b: p.294 in: Malcom Clark, Islam voor Dummies, , uitg. Addison Wesley (2004) ISBN 9043008451
 2. Isa, p.75 in: Inge Arends e.a., Islam, Personen en begrippen van A tot Z, Het Spectrum B.V. (2000) ISBN 9027465290
 3. 3,0 3,1 Joris Luyendijk, Een tipje van de sluier, islam voor beginners, p. 48, Podium (2004), ISBN 9057590948

Geloof & gebruik:
Allah · Hadj · Salat · Sjahada · Tawhid · Sawm · Vijf Zuilen · Wudu · Zakat · Zuilen van geloof
Kalender:
Asjoera · Hidjra · Mawlid · Offerfeest · Ramadan · Suikerfeest
Personen:
Aboe Bakr · Aïsja · Ali · Helpers · Metgezellen · Mohammed
Stromingen:
Alevitisme · Madhhab · Ibadisme · Sjiisme · Soefisme · Soennisme
Wet & Recht:
Fiqh · Hadith · Koran · Sharia · Soennah · Tafsir

ar:محمد المهدي az:İmam Mehdi ca:Mahdí cs:Mahdí da:Mahdi fa:مهدی fi:Mahdi fr:Mahdi he:מהדי id:Imam Mahdi it:Mahdi lt:Mahdis ms:Imam Mahdi no:Mahdi pl:Mahdi ro:Mahdi ru:Махди simple:Mahdi sv:Mahdi tr:Mehdi uk:Махді zh:马赫迪

Advertisement