Religie kennis Wiki
Advertisement

Christelijke feest- en gedenkdagen zijn dagen waarop er feest wordt gevierd of iets wordt herdacht in het christendom. Sommige feest- en gedenkdagen vallen steeds op dezelfde datum (bijvoorbeeld Onbevlekte Ontvangenis op 8 december), maar andere zijn variabel omdat ze gebonden zijn aan de data van Kerstmis (Kerstkring) en Pasen (Paaskring) (bijvoorbeeld Pinksteren, op de zevende zondag na Pasen). Onder het lemma Kerkelijk jaar kan men hierover meer uitleg vinden.

Algemeen[]

Rooms-katholiek[]

De rooms-katholieke Kerk kent naast de gewone zondagen door het jaar, hoogfeesten, feesten, verplichte gedachtenissen en vrije gedachtenissen. Dit is in het protestantisme niet gebruikelijk, maar binnen de oosterse orthodoxie wel. Hieronder staan enkele katholieke feest- en gedenkdagen. Een vollediger overzicht vindt men bij de lemma's: heiligenkalender, hoogfeest en feest.

 • Onbevlekte Ontvangenis (8 december)
 • Feest van de Moeder Gods (1 januari)
 • Maria-Lichtmis (2 februari)
 • Heilige Jozef (19 maart)
 • Aankondiging van de Heer/Maria Boodschap (25 maart)
 • Aswoensdag (variabele datum)
 • Sacramentsdag (tweede zondag na Pinksteren = 60 dagen na Pasen)
 • Heilig Hart van Jezus (derde vrijdag na Pinksteren)
 • Geboorte van de Heilige Johannes de Doper (24 juni)
 • Heilige Petrus en Paulus, apostelen (29 juni)
 • Maria-Tenhemelopneming (15 augustus)
 • Maria-Geboorte (8 september)
 • Sterfdag van Sint Franciscus/Werelddierendag (4 oktober)
 • Kerkwijdingsfeest van de eigen kerk (22 oktober, enkel voor de Belgische kerkprovincie en indien de historische verjaardag niet gevierd wordt).
 • Kerkwijdingsfeest van de eigen kerk (25 oktober, enkel voor de Nederlandse kerkprovincie en indien de historische verjaardag niet gevierd wordt).
 • Allerheiligen (1 november)
 • Allerzielen (2 november)
 • Heilige Willibrordus (7 november), enkel in de Nederlandse kerkprovincie)
 • Christus Koning (eind november, 34e en laatste zondag van het liturgisch jaar)


Protestants[]

Zie ook[]

Christendom
Advertisement