Religie kennis Wiki
Advertisement
deel van de serie over
Kloosters

en het christelijke
monastieke leven

Monnik.jpg

Oorsprong
Heremieten
Antonius
Paulus van Thebe
Pachomius

families
Augustijnen
Benedictijnen
Cisterciënzers
Dominicanen
Franciscanen
Jezuïeten
Kapucijnen
Karmelieten
Kartuizers
Norbertijnen
Trappisten
Redemptoristen
Congregatie van Sint-Jan

Stichters
Benedictus van Nursia
Augustinus van Hippo
Norbertus
Bruno van Keulen
Franciscus van Assisi
Dominicus Guzman
Ignatius van Loyola

Gebruiken
Getijdengebed
Metten
Lauden
Priem
Terts
Sext
Noon
Vespers
Completen

Nederlandse kloosters
Sint-Adelbertabdij
Sint-Willibrordabdij
Abdij Sion
Emmausklooster
Koningshoeven
Koningsoord
Mariëndaal
Mariënhage
Abdij Lilbosch
Abdij van Berne
Abdij St. Benedictusberg
Karmel Zenderen

Belgische kloosters
Achelse Kluis
Abdij van Affligem
Abdij van Grimbergen
Abdij Notre-Dame d'Orval
Abdij van Averbode
Abdij van Herkenrode
Abdij Mariënlof (Borgloon)
Abdij van 't Park
Abdij van Keizersberg
Abdij van Westmalle
Ten Duinen
Abdij Ter Doest
Abdij van Sint-Winoksbergen
Abdij van Tongerlo
Abdij van Postel
Klooster van Chevetogne

Kluizenarijen
Kluis van Bolderberg
Kluis van Lummen
Kluis van Helshoven
Sint-Janskluis
Kluis op de Schaelsberg
Kluis van Warfhuizen

Kloosterkleding
Habijt
Kovel

Verwante Artikelen
Clausuur
Christendom
Kloosterregel
Katholicisme
Orthodoxie

Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin

De lichtprocessie van het bisdom Groningen-Leeuwarden trekt Warfhuizen binnen

De kluiskerk te Warfhuizen

Het clausuurhek in de Warfhuister kluiskerk

Vaandels bij het opstellen van een processie van Wehe-den Hoorn naar Warfhuizen

De Kluis van Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin is de jongste van de Nederlandse kluizenarijen en Nederlands noordelijkste Mariabedevaartplaats. Zij is in 2001 gesticht in de voormalige parochiekerk van Warfhuizen in de provincie Groningen. De kluis in Warfhuizen bouwt voort op de traditie van de Limburgse en Brabantse kluizenaars die ontstond in de tijd van de contrareformatie. De laatste broeder van die traditie is in 1930 gestorven in de Kluis op de Schaelsberg. In tegenstelling tot de meeste kluizen in het buitenland hadden deze kluizen een openbare kapel die vaak een rol speelde in de plaatselijke volksdevotie.

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie het kluizenaarsideaal heeft willen doen heropleven is er in de jaren daarna nieuwe (summiere) regelgeving gekomen. In het kerkelijk wetboek, (de Codex Iuris Canonici, can. 603)[1] wordt voor kluizenaars een striktere vorm van afzondering verlangd. Zodoende is er in Warfhuizen een afgesloten gebied (clausuur) waarbinnen de broeder die er woont (Broeder Hugo) werkt en bidt. In de kerk is dit zichtbaar door het imposante clausuurhek dat het priesterkoor van het schip scheidt.

Officie[]

Zoals in de contemplatieve kloosters wordt in Warfhuizen het Officie onderhouden. Dit wordt gezongen in het Latijn. De invloed van de Limburgse traditie is merkbaar aan verschillende toevoegingen uit de volksdevotie, zoals het hardop gebeden rozenkransgebed en verschillende litanieën die op verschillende tijden van de dag worden gezongen. De verering van de Heilige Antonius Abt, van wie een reliekschrijn aanwezig is in het retabel van het rechter zijaltaar, neemt daarbij een bijzondere plaats in. Ook de inrichting van (vooral het publieke gedeelte van) de kerk verraadt het voortborduren op 17e eeuwse voorbeelden door barokke elementen.

Naast de oude zuidelijke kluizenaarstraditie zijn er in de liturgie nog enkele andere invloeden merkbaar. Het feit dat er enkele vrijwilligers Russisch-orthodox zijn, heeft ertoe geleid dat 's avonds na de Completen het Jezusgebed wordt gezongen (in het Grieks.) Verder is vooral in het gebruikte dialect van het Gregoriaans de invloed van de kartuizertraditie merkbaar.

Warfhuizen als Mariaplaats[]

De meeste bezoekers van de kerk komen er in het bijzonder om Maria te vereren. Dit is begonnen met geëxpatrieerde Spanjaarden. De beeltenis "Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin" is namelijk een levensgrote Moeder van Smarten van de Sevillaanse beeldhouwer Miguel Bejarano Moreno, één van de beeldhouwers die zich gespecialiseerd hebben in het maken van beelden voor de beroemde processies in de Goede week in Andalusië. Deze verbeelding van het medelijden van Maria met haar Zoon trekt veel pelgrims naar Warfhuizen, in het bijzonder mensen die zich zorgen maken over hun kinderen, getuige het intentieboek. Bijzonder zijn de vele processies, kleine en grote, die vanuit Wehe-den Hoorn naar Warfhuizen trekken. De grootste is de lichtprocessie op de vooravond van palmzondag, georganiseerd door het bisdom Groningen-Leeuwarden. Ook komen er tijdens het bedevaartseizoen (in Warfhuizen van ongeveer half april tot en met het patroonsfeest op 15 september) regelmatig groepen. Het ontstaan van deze bedevaartcultuur is waarschijnlijk te danken aan het feit dat er verder in de wijde omtrek nergens een dergelijke plaats van volksdevotie is.

Aan de devotie tot Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin is een broederschap (m/v) verbonden die het gebed voor het welzijn van Kerk en bisdom ten doel heeft. Driemaal per jaar trekt men met een kruis van de parochiekerk in Wehe den Hoorn naar de Warfhuister kluiskerk om de completen te zingen. Ook geeft de broederschap devotieprentjes en bedevaartvaantjes uit.

Het ruilen van de zakdoek[]

Een bijzonder gebruik in Warfhuizen is het "ruilen van de zakdoek." Maria draagt in Warfhuizen een witte zakdoek om haar tranen mee af te drogen. Gelovigen vragen om die zakdoek in ruil voor een nieuwe die ze zelf meebrengen of ter plaatse kopen. Ze schenken Maria's zakdoek aan zieken of mensen die voor een moeilijke opdracht (zoals examens) staan.

Noten en referenties[]

Externe links[]
Internationaal:Lourdes · Fatima · Częstochowa · Heede · Kevelaer · Altötting · Einsiedeln · Walsingham · Knock · Loreto · Montserrat · Sevilla · Tinos · Mexico-stad · Medjugorje · San Juan de los Lagos · Wietmarschen
België:: Banneux · Beauraing · Conjoux · Oostakker · Halle · Scherpenheuvel · Gaverland
Nederland:: De Sterre der Zee · Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart · Onze Lieve Vrouwe van Schilberg · Onze Lieve Vrouwe in 't Zand · Onze-Lieve-Vrouwe van Ommel · Onze-Lieve-Vrouwe ter Eik · Onze-Lieve-Vrouwe van Aarle-Rixtel · Onze-Lieve-Vrouwe van Handel · De Vreugderijke · De Zoete Moeder · Onze Lieve Vrouw van Eiteren · De Vrouwe van alle Volkeren · Onze Lieve Vrouwe van Frieswijk · De Hertogin van Drenthe · Onze Lieve Vrouwe ter Nood · Onze-Lieve-Vrouwe van Sevenwouden · Onze Lieve Vrouwe van Leeuwarden · Onze-Lieve-Vrouwe van de Besloten Tuin


Wikipedia
Deze pagina maakt gebruik van (een gedeelte) van Wikipedia. Het originele artikel is terug te vinden op Kluizenarij Onze-Lieve-Vrouwe van de Besloten Tuin. De lijst van auteurs is te je vinden op page history. Net zoals de Religie Wiki is Wikipedia ook beschikbaar onder de voorwaarden van de GNU Free Documentation License.
Advertisement