Religie kennis Wiki
Advertisement

Kathedraal van Sint Michiel en Sint Goedele (15 jan 2005)

De kathedraaltoren met zicht op Brussel

het Grenzing-orgel

De Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele is het belangrijkste kerkgebouw in het oude centrum van Brussel. De bouw van de kathedraal werd in het begin van de 13de eeuw aangevat onder de leiding van Hendrik I, hertog van Brabant. Tot aan de opsplitsing van het bisdom Mechelen in 1961 was het een collegiale kerk die gewijd was aan Sint-Michiel en waarin in 1047 een kapittel ter ere van Sint-Goedele werd gesticht.

In de tweede helft van de 20e eeuw werd het bisdom Mechelen heringedeeld: enerzijds werd het bisdom Antwerpen afgesplitst (de O.L.Vrouw-kerk van Antwerpen werd als Onze-Lieve-Vrouwekathedraal de kathedraal van dit nieuwe bisdom). De rest van het vroegere bisdom Mechelen werd herdoopt tot het aartsbisdom Mechelen-Brussel. De primaat van België behield, zoals voordien, zijn zetel te Mechelen in het aartsbisschoppelijk paleis. De hoofdkerk van Brussel werd tot kathedraal verheven.

Rond de eeuwwende ontstond de traditie om de kathedraal naar Sint-Michiel en Sint-Goedele te noemen.

Architectuur[]

De kathedraal werd gebouwd met Gobertangesteen. De gewelfhoogte van het schip is 26,5 meter.

Het laatste kwart van de 20e eeuw vond de meest intensieve restauratiecampagne van de Sint-Michielskathedraal plaats. Dat het middeleeuwse gebouw meerdere constructieproblemen had (onder andere inefficiënte positionering van de luchtbogen) was al langer bekend. Tijdens vroegere restauraties was men er nooit in geslaagd deze constructieproblemen op te lossen. In sommige gevallen waren ze zelfs verergerd. Bij de laatste restauratie slaagde men er evenwel in de constructie voor lange tijd te stabiliseren. Een hele rits secundaire problemen, zoals waterinsijpeling, werd eveneens grondig aangepakt.

In deze kathedraal werd de schilder Rogier Van der Weyden begraven.

Muziek[]

Het groot Grenzing-orgel in het schip, waarvan de kast als een zwaluwnest hangt onder de gewelven, werd ingehuldigd in oktober 2000. Het orgel telt 4300 pijpen, verdeeld over 63 registers, 4 manualen en 1 pedaal. Dit instrument is het werk van de Duitse orgelbouwer Gerhard Grenzing en zijn Spaanse medewerkers uit Barcelona. Het kastontwerp is van de Engelse architect Simon Platt. De huidige kapelmeester van de kathedraal is Kurt Bikkembergs.

De zuidelijke toren herbergt een beiaard met 49 klokken, die door de Koninklijke Eijsbouts werden gegoten.

Historische gebeurtenissen die plaatsgrepen in de kathedraal[]

 • 1047 Stichting van het Sinte-Goedelekapittel door Lambert II van Leuven
 • 1312 Uitvaartdienst van Jan II hertog van Brabant
 • 1333 Uitvaartdienst van zijn echtgenote Margaretha van York, dochter van de koning van Engeland
 • 1435 Filips de Goede, hertog van Bourgondië roept een kapittel van de Ridders van het Gulden Vlies bijeen
 • 1446 Uitvaartdienst van Catharina van Valois, echtgenote van Karel de Stoute
 • 1480 Doopsel van Margaretha van Oostenrijk, dochter van Maria van Bourgondië en Maximiliaan van Oostenrijk
 • 1498 Doopsel van Eleonora, zuster van Keizer Karel en toekomstig koningin van Frankrijk
 • 1516 Karel V, prins van de Oude Nederlanden, wordt tot koning van Spanje uitgeroepen
 • 1568 De lichamen van de onthoofde graven Egmont en Horne worden opgebaard
 • 1599 Blijde Inkomst van de Aartshertogen Albrecht en Isabella, gouverneurs van de Oude Nederlanden
 • 1622 Uitvaartdienst van aartshertog Albrecht
 • 1650 Bijzetting van aartshertogin Isabella, overleden in 1633
 • 1745 Uitvaartdienst van aartshertogin Marie-Anne, echtgenote van Karel van Lorreinen
 • 1780 Uitvaartdienst van Karel van Lorreinen
 • 1803 Te Deum in aanwezigheid van Napoleon Bonaparte en echtgenote
 • 1815 Te Deum om de overwinning van de slag bij Waterloo te vieren
 • 1926 Huwelijk van prins Leopold en prinses Astri
 • 1934 Uitvaartdienst van koning Albert I
 • 1935 Uitvaartdienst van koningin Astrid
 • 1959 Huwelijk van prins Albert en prinses Paola
 • 1960 Huwelijk van koning Boudewijn en koningin Fabiola
 • 1965 Uitvaartdienst van koningin Elisabeth van België
 • 1993 Uitvaartdienst van koning Boudewijn
 • 1995 Bezoek van Paus Johannes Paulus II
 • 1999 Huwelijk van prins Filip en prinses Mathilde
 • 2003 Huwelijk van prins Laurent en prinses Claire


Externe links[]

Advertisement