Religie kennis Wiki
Advertisement

Johannes (Jan) de Jong (Nes, Ameland, 10 september 1885 - Amersfoort, 8 september 1955) was een Nederlandse aartsbisschop, kardinaal en metropoliet.

Opleiding en wetenschappelijke loopbaan[]

Hij ontving zijn priesteropleiding aan de seminaries van Culemborg en Rijsenburg. Hij werd in 1908 tot priester gewijd en studeerde daarna te Rome waar hij promoveerde in de wijsbegeerte (1910) en in de godgeleerdheid (1911). In 1914 werd hij hoogleraar kerkgeschiedenis aan het seminarie Rijsenburg. In de periode dat De Jong hoogleraar was kwam zijn standaardwerk Handboek der Kerkgeschiedenis tot stand, waarvan de twee delen tussen 1929 en 1931 verschenen. Het werd een verplicht studieboek op de priesteropleidingen in Nederland en in het Nederlandse taalgebied in België.

Kerkelijke loopbaan[]

Van 1911 tot 1914 was eerst kapelaan te Amersfoort en daarna conrector van de Zusters van O.L. Vrouw in die plaats.

In 1935 werd hij coadjutor van de aartsbisschop van het aartsbisdom Utrecht, mgr. Joannes Jansen. Tegelijkertijd werd hij benoemd tot titulair aartsbisschop van Rhusium.

In 1936 werd hij benoemd tot aartsbisschop van het aartsbisdom Utrecht waarmee hij eveneens metropoliet werd van de Nederlandse kerkprovincie.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog gaf hij samen met dominee K. Gravemeijer, leiding aan het kerkelijk verzet tegen de Duitse bezetter. Zo vaardigde De Jong een door Titus Brandsma ontworpen verbod uit over het opnemen van NSB-advertenties in de rooms-katholieke dagbladen.

Na de oorlog werd hij in februari 1946 door paus Pius XII tot kardinaal benoemd. Hij kreeg als titelkerk de basiliek van San Clemente toegewezen.

In 1951 moest hij vanwege zijn zwakke gezondheid zich terugtrekken uit het bestuur van het aartsbisdom. Tot zijn coadjutor werd Bernardus Alfrink benoemd. De Jong trok zich terug in Amersfoort waar hij in 1955 overleed. Alfrink volgde hem op als aartsbisschop.

Kardinaal De Jong was Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Zie ook[]

Externe link[]

Voorganger:
-
Titulair aartsbisschop van Rhusium
1935-1936
Opvolger:
-
Voorganger:
Joannes Jansen
Aartsbisschop van Utrecht
1936-1955
Opvolger:
Bernardus Alfrink

fy:Johannes de Jong it:Johannes de Jong la:Ioannes de Jong no:Jan de Jong pl:Jan de Jong

Advertisement