Religie kennis Wiki
Advertisement
Johannes (apostel)
Apostel
c. 6 AD in Galilee, in the Holy Land - c. 101 in Ephesus, Anatolië
El Greco 034.jpg
Heilige
stroming Christendom
Heiligverklaring Pre-congregatie
Naamdag 27 december
Attributen Zwaard

Klein-Azië, Sundern,
Umbrië,
de bisdommen Milwaukee
en Cleveland,
en van de kunsthandelaars,
de schrijvers,
de boekbinders,
de componisten,
de uitgevers,
de boekhandelaars,
de litografen,
de schilders,
de beeldhouwers, de

Beschermheilige voor papiermakers,
de drukkers,
de kleurders,
de letterzetters,
de theologen,
de glazeniers,
de spiegelmakers,
de graveurs,
de kersentrekkers
en korfmakers
en verder van de vriendschap.
Hij wordt aanroepen bij brandwonden,
tegen hagel, vergiftigingen,
voetwonden en epilepsie.

Johannes was een van de apostelen van Jezus Christus, waarover in het Nieuwe Testament geschreven wordt. Hij was volgens de Bijbel de zoon van de visser Zebedeus en de broer van Jacobus. Toen Johannes en zijn broer Jacobus hun visnetten aan het spoelen waren, werden zij door Jezus geroepen om zijn leerling te zijn (Marc. 1:19-20); zij gaven direct gehoor. Later werden zowel Johannes als Jacobus (twee van de twaalf) apostelen van Jezus.

Samen met Petrus werden Johannes en Jacobus (bijgenaamd ‘zonen van de donder’) de meest vertrouwelijke leerlingen van Jezus. Zo waren zij bijvoorbeeld aanwezig bij het wonderlijke moment op de berg (volgens het evangelie van Marcus 9:2-13), waar Jezus' kleding zo wit werd als sneeuw en waar hij een gesprek voerde met de profeten Elia en Mozes. Algemeen wordt aangenomen dat Johannes wordt bedoeld in het evangelie naar Johannes met 'de apostel die Jezus liefhad'.

Johannes wordt traditioneel gezien als de auteur van vijf boeken van het Nieuwe Testament: drie brieven, een apocalyptisch werk (Openbaring van Johannes) plus het naar hem genoemde evangelie naar Johannes. De meeste theologen plaatsen de huidige edities van deze geschriften aan het eind van de 1e eeuw; ook zijn er die van mening zijn dat zijn evangelie niet (helemaal) van hem is maar door verschillende (andere) auteurs is samengesteld. Zie ook Johannes (evangelist).

Graf van Johannes in Efeze, Turkije.

Volgens de Katholieke traditie zijn Johannes en Maria naar Efeze verhuisd en daar ook overleden. Dit wordt echter door historici in twijfel getrokken gezien de hoge leeftijd van Maria. Bovendien eist de Katholieke Kerk dat Maria niet gestorven is. Desalniettemin heeft het evangelie hellenistische invloeden en daarom kan het niet worden uitgesloten dat Johannes in Efeze heeft gewoond en het daar heeft geschreven. Volgens de legende is hij door de Romeinse autoriteiten verbannen naar Patmos waar hij het boek Openbaringen heeft geschreven.

Zijn feestdag is in de Rooms-katholieke kerk op 27 december, in de Orthodoxe Kerk op 26 september en 8 mei. Hij is de patroonheilige van Klein-Azië, Sundern, Umbrië, de bisdommen Milwaukee en Cleveland, en van de kunsthandelaars, de schrijvers, de boekbinders, de componisten, de uitgevers, de boekhandelaars, de litografen, de schilders, de beeldhouwers, de papiermakers, de drukkers, de kleurders, de letterzetters, de theologen, de glazeniers, de spiegelmakers, de graveurs, de kersentrekkers en korfmakers en verder van de vriendschap. Hij wordt aanroepen bij brandwonden, tegen hagel, vergiftigingen, voetwonden en epilepsie.

Een bekende leerling van Johannes was Polycarpus van Smyrna.

Voetnoten[]


Zie ook[]

Andreas · Bartolomeüs · Filippus · Jakobus de Meerdere · Jakobus de Mindere · Johannes · Judas Iskariot · Judas Taddeüs · Matteüs · Mattias · Petrus · Simon · Tomas
Paulus als de 13e apostel
Wikipedia
Deze pagina maakt gebruik van (een gedeelte) van Wikipedia. Het originele artikel is terug te vinden op Johannes (apostel). De lijst van auteurs is te je vinden op page history. Net zoals de Religie Wiki is Wikipedia ook beschikbaar onder de voorwaarden van de GNU Free Documentation License.
Advertisement