Religie kennis Wiki
Advertisement

Jetro of Jeter is een Bijbelse figuur die voorkomt in het boek Exodus.

Jetro wordt beschreven als een Midjanitische priester. Hij werd de schoonvader van Mozes, die met zijn dochter Sippora trouwde toen Mozes enkele jaren in Midjan verbleef. Wanneer Mozes enige jaren later het volk Israël uit Egypte bevrijdt, krijgt hij van Jetro wijze raad over het bestuur van zijn land.

Over Jetro is te lezen in Exodus 3:1, 4:18 en het gehele hoofdstuk 18. Over Jetro wordt ook wel gezegd dat hij de koning van Midjan was.

"Jetro" is vermoedelijk een aanspreektitel vergelijkbaar met het woord "sire", het betekent vrij vertaald "voortreffelijkheid". Zijn ware naam was Rehuël, wat "godsvriend" betekent.

De spelling Jetro wordt gehanteerd in de Nieuwe Bijbelvertaling. In andere vertalingen komt de spelling Jethro voor. In Exodus 4:18 zijn klinkers toegevoegd zodat er Jether staat.

Profeten binnen de islam, genoemd in de Koran
Adam Idries Nuh Hud Salih Ibrahim Lut Ismail Ishaq Yaqub Yusuf Ayyub
آدم ادريس نوح هود صالح إبراهيم لوط اسماعيل اسحاق يعقوب يوسف أيوب
Adam Henoch Noach Eber Shelah Abraham Lot Ismaël Izaäk Jakob Jozef Job

Shu'aib Musa Harun Zulkifl Dawud Suleyman Iljas Al-Jasa Yunus Zakarya Yahya Isa Mohammed
شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى Mohammed
Jetro Mozes Aäron Ezechiël David Salomo Elia Elisa Jona Zacharia Johannes Jezus
Advertisement