Religie kennis Wiki
Advertisement

Ismaël of Ismail is de oudste zoon van Abraham, geboren uit Sara's slavin Hagar, met wie zijn vrouw Sara hem geslachtsgemeenschap liet hebben, toen zij kinderloos bleef. Ismaël is bekend uit de Tenach, Bijbel en Koran. Volgens alle drie de religies is Ismaël de voorvader van de Arabieren. Tussen de verhalen over Ismaël in de Koran enerzijds en in de Bijbel/Tenach anderzijds bestaan opvallende parallellen, maar ook grote verschillen.

Ismaël in de Hebreeuwse Bijbel[]

In de Tenach en daarmee het Oude Testament komt Hagar voor in het boek Genesis. Het boek verhaalt dat Ismaël (יִשְׁמָעֵאל in het Hebreeuws) werd geboren als de oudste zoon van Abram bij zijn Egyptische slavin Hagar. Volgens het verhaal in Genesis 16 schonk Abrams vrouw Saraï haar dienstmeid Hagar aan Abram, omdat Abraham bij haar geen kinderen kon krijgen.

Nadat Hagar zwanger was geworden van Ismaël verloor ze haar respect voor Saraï omdat zij Abraham wel een zoon kon geven en Saraï niet. Saraï stuurde Hagar daarom weg naar de woestijn. Volgens Genesis werd ze daar door de engel des Heren gevonden vlakbij een bron. Deze bron kreeg de naam Lahai-roi. Nadat Hagar op verzoek van de engel weer was teruggekeerd naar Abram (inmiddels Abraham geheten) en Saraï (inmiddels Sara) kreeg ze haar zoon Ismaël, wat "God luistert" betekent.

Ook Saraï (toen inmiddels Sara) kreeg een zoon, Isaak. Volgens de joods/christelijke traditie zou Ismaël op de dag dat Isaak voor het eerst geen borstvoeding meer kreeg spottend hebben gelachen. Sara drong er toen bij Abraham op aan om Hagar en haar zoon opnieuw weg te sturen. Abraham, die veel hield van zijn eerstgeborene Ismaël, wilde daar aanvankelijk niet aan meewerken maar in een visioen gaf God hem te kennen dat dit toch moest gebeuren. God zou verder zorgen voor Ismaël en zijn moeder. Ismaël en Hagar werden daarop door Sara weggestuurd de woestijn Berseba in. Toen het water dat ze meegekregen hadden op was, legde Hagar Ismaël onder een struik neer en ging op een kleine afstand zitten omdat ze niet kon aanzien hoe haar kind stierf. God hoorde Ismaël huilen en een engel van God riep Hagar toe om verder te gaan met de jongen. Op dat moment werden de ogen van Hagar geopend en zag ze een waterput. Zo werden de jongen en zijn moeder gered (Genesis 21). Volgens Genesis werd Ismaël een geoefend boogschutter die in de woestijn bleef wonen. Zijn moeder vond voor hem een vrouw uit Egypte. Hij zou de vader van 12 prinsen worden die ieder een eigen koninkrijk zouden stichten. Volgens de traditie waren dit de 12 stammmen van de latere Arabieren. Verder zouden zijn nakomelingen in voortdurende strijd met elkaar en hun verdere familie (de nakomelingen van Isaak de latere Israelieten) leven (Gen 16 en verder).

Nog eenmaal hadden Isaak en Ismaël contact met elkaar: toen hun vader Abraham overleden was begroeven ze hem samen in Hebron.

Ismaël in de Koran[]

In de Koran was Ismaël (in het Arabisch إسماعيل genoemd), zoals ook in Genesis verteld wordt, de eerstgeboren (wettige) zoon van Abraham. Abraham kreeg Ismaël bij zijn vrouw Hagar. Ismaël wordt in de Koran beschouwd als een profeet van God.

Volgens de Koran werd een zoon, meestal wordt in de moslimtraditie aangenomen dat het Ismaël betreft maar er wordt geen specifieke naam genoemd, bijna geofferd door Abraham, maar op het allerlaatst gered. De bereidheid van Abraham om zijn zoon aan God te offeren wordt door moslims elk jaar gevierd in het offerfeest (vergelijk het joods/christelijke verhaal van aartsvader Isaak). In de hadith wordt Ismaël wel bij name genoemd door Mohammed als offerzoon.

Volgens de islam werden Ismaël en zijn moeder Hagar naar de woestijn op het Arabisch schiereiland gestuurd op bevel van God. Ismaël en zijn moeder kwamen zonder drinkwater terecht in Mekka. Het vertwijfelde rennen van Hagar op zoek naar water terwijl Ismaël huilend op de grond lag, leidde tot het op miraculeuze wijze ontspringen van een waterbron doordat Ismaël met zijn voeten in het zand wreef. Deze bron heet Zamzam. Ismaël hielp uiteindelijk zijn vader om de Ka'aba te herbouwen in Mekka, die eerder door Adam was gebouwd, maar was vervallen.

Moslims geloven dat Ismaël vlakbij de Ka'aba is begraven op de grond van de Al-Masjid al-Haram.

Ismaël in het Boek van Mormon[]

Ismaël is tevens een persoon uit het boek van Mormon, een heilig boek voor de leden van Mormoonse kerk.

De Mormoonse aartsvader Lehi stuurt zijn zoons na de moord op hun oom Laban terug naar Jeruzalem om Ismaël te smeken om met zijn dochters mee te vluchten. Zijn familie was door God uitverkoren (1 Nephi 7:2) om met Lehi's familie te trouwen. Hij had 5 dochters en minstens twee zoons (1 Nephi 7:6). Laman, Lemuel, Sam, Nephi en Zoram trouwden elk 1 van Ismaëls dochters (1 Nephi 16:7). Ismaël overleed gedurende hun reis door de woestijn en werd begraven in een plaats, die Nahom genoemd werd.

Er zijn naast het Book van Mormon geen andere bewijzen van het historisch bestaan van deze Ismaël, maar omstreeks dezelfde tijd komt er een Ismaël in de Bijbel voor.

Profeten binnen de islam, genoemd in de Koran
Adam Idries Nuh Hud Salih Ibrahim Lut Ismail Ishaq Yaqub Yusuf Ayyub
آدم ادريس نوح هود صالح إبراهيم لوط اسماعيل اسحاق يعقوب يوسف أيوب
Adam Henoch Noach Eber Shelah Abraham Lot Ismaël Izaäk Jakob Jozef Job

Shu'aib Musa Harun Zulkifl Dawud Suleyman Iljas Al-Jasa Yunus Zakarya Yahya Isa Mohammed
شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى Mohammed
Jetro Mozes Aäron Ezechiël David Salomo Elia Elisa Jona Zacharia Johannes Jezus


Advertisement