Religie kennis Wiki
Advertisement
deel van de serie over de
Eucharistie

Ook bekend als
"Heilige Mis" (kath.) of
"Heilig Avondmaal" (prot.)

Ingesteld door
Jezus

Theologie
Mis
Avondmaal
Hostie
Lichaam van Christus
Consecratie
Werkelijke Tegenwoordigheid
Transsubstantiatie
Eucharistische aanbidding
Consubstantiatie

Belangrijke theologen
Paulus ·Thomas
Augustinus · Calvijn
Chrysostomos · Luther · Zwingli

Verwante artikelen
Tabernakel
Christendom
Monstrans
Goddelijke Liturgie
Tridentijnse ritus
Concilie van Trente
Sacrament · Sacramentsdag
Eerste Communie
Ziekencommunie · Viaticum

Aanbidding van de geconsacreerde hostie, geplaatst in een monstrans, New York, 2006.

Het woord hostie komt van het Latijnse hostia dat slachtoffer betekent. De hostie en het eucharistisch bloed in de miskelk worden volgens de rooms-katholieke opvatting tijdens de mis geofferd, dit in tegenstelling tot de Oudkatholieke Kerk. In de katholieke kerk breekt de priester tijdens de mis de hostie (materie van ongedesemd brood) in stukken, zoals Christus ook zijn brood deelde om aan zijn leerlingen te geven, en deelt deze aan de gelovigen uit tijdens de communie. Katholieken geloven dat na de epiklese en de consecratie de hostie wezenlijk is veranderd in het Lichaam van Christus. Meer bepaald wordt de hostie ook aanbeden, omdat na de verrijzenis van Jezus Christus, diens lichaam niet meer gescheiden kan worden van bloed, ziel én godheid (zie transsubstantiatie).

Katholieken ontvangen de communie op de tong uit handen van de priester of diaken, waarbij een misdienaar een pateen onder de kin van de gelovigen houdt. Dit gebeurt van oudsher knielend aan de communiebank. In de westerse Katholieke Kerk is het sinds 1969 in die kerkprovincies waar de bisschoppenconferentie daarom gevraagd heeft, bij wijze van indult ook toegelaten de hostie op de hand te leggen[1], wat meer overeen komt met de protestantse praktijk. Deze vorm van communiceren, de zogenaamde handcommunie, was sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) zonder toestemming ingevoerd in sommige parochies en is de inzet van controverse[2].

Een ouwel is de benaming voor een ongeconsacreerde hostie van ongedesemd brood, meestal gebruikt in de volksmond. Het verkleinend woord ouweltje wordt daarentegen vaak spottend gebruikt.


De Oosters-katholieke en Orthodoxe kerken geloven hetzelfde als de katholieken (van de Latijnse ritus) inzake de werkelijke tegenwoordigheid tijdens en na de eucharistieviering, maar gebruiken evenals vele protestanten strikt gezuiverd, maar gedesemd (gerezen, d.w.z. "gewoon") brood, dat in stukjes op een kostbare gouden pateen gelegd wordt. De oosterse christenen ontvangen de hostie van de priester op de tong met behulp van een kostbaar lepeltje, nadat de priester de hostie in de kelk heeft ingedoopt (intinctie). Grote eerbied en plechtigheid kenmerkt hun omgang met de hostie.

De Oudkatholieke Kerk zegt hiervan, in de Utrechtse Verklaring van 1889: "De viering der Eucharistie in de kerk is niet een voortdurende herhaling of vernieuwing van het zoenoffer, dat Christus eens voor al op het kruis opgedragen heeft, maar haar offerkarakter bestaat daarin, dat zij de blijvende gedachtenis daarvan is en een op aarde plaats hebbende wezenlijke vertegenwoordiging van die ene offerande van Christus voor het heil der verloste mensheid, welke (volgens Hebr.9: 11,12) voortdurend door Christus opgedragen wordt, terwijl hij nu voor ons verschijnt voor het aanschijn Gods (Hebr. 9:24). Terwijl dit het karakter der Eucharistie is ten opzichte van het offer van Christus, is zij tegelijk een geheiligd offermaal waarin de gelovigen, het Lichaam en Bloed des Heren ontvangende, gemeenschap met elkander hebben (1 Kor. 10:17)."[3]

In protestantse kerkgenootschappen, waar men niet gelooft in de wezenlijke verandering van het brood in het Lichaam van Christus, breekt men meestal een gewoon brood tijdens het avondmaal. Zij ontvangen het avondmaalsbrood op de hand. Zij gebruiken de term hostie niet voor dit brood. Het protestantse brood is qua materie meestal eenvoudig consumptiebrood. Lutheranen en anglicanen gebruiken veelal ongedesemd avondmaalsbrood.

Zie ook[]


Referenties

cs:Hostie da:Oblat (nadver) eo:Hostio fi:Öylätti fr:Hostie fy:Hosty hr:Hostija id:Hosti io:Hostio it:Ostia (liturgia) ja:聖体 ko:제병 la:Hostia li:Hostie ml:ഓസ്തി nn:Nattverdsoblat no:Nattverdsoblat pl:Hostia pt:Hóstia ru:Гостия sl:Sveto obhajilo sq:Ostja sv:Hostia tl:Banal na tinapay uk:Гостія

Advertisement