Religie kennis Wiki
Advertisement


In de Bijbel komen twee personen voor die Henoch heten. Eén is de zoon van Kaïn. De ander is een voorvader van Noach, die 365 jaar oud werd. Deze Henoch is één van de weinige mensen die niet is gestorven. Genesis 5:24 vermeldt: 'En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen'. Dat hij wandelde met God duidt op een intieme omgang met God.

In oude Arabische geschriften is Henoch de vader van de legendarische koning "Kaju Marath" (Methusalah) die de koning van de aarde wordt genoemd. Deze Marath had alle kennis van de ware God uit de boeken van de profeet Idris (Henoch) gehaald. In het "Boek des Oprechten" dat aan Henoch wordt toegeschreven wordt uitvoerig ingegaan op Henoch's leven en zijn lessen aan de mensen over God.

Henochliteratuur[]

Er zijn nog enkele andere geschriften bekend onder de Joden met visioenen die Henoch gehad zou hebben. De geschriften worden door critici in een latere tijd geplaatst:

  • 1 Henoch, geschreven plm. 2e eeuw v.Chr. - 1e eeuw n.Chr.
  • 2 Henoch, geschreven eind 1e eeuw n.Chr.
  • 3 Henoch, geschreven plm. 5e-6e eeuw n.Chr.

Deze datering wordt overigens door anderen betwist. In het Oude Testament werd er namelijk al verwezen naar "Het boek des Oprechten" van Henoch (Jozua 10:13, 2 Samuël 1:18), wat er op zou duiden dat de geschriften wel degelijk ouder zijn. Ook de eerste christenen kenden Henochs boeken en kenden er gezag aan toe. De apostelen Petrus en Judas citeerden zelfs uit Henochs werk (Judas 1:6, 2 Petrus 2:4). Verder beschrijven de geschriften van Henoch dingen waar Henoch volgens andere geschriften werkelijk getuige van was geweest (zoals de gebeurtenissen in de eeuwen voor de zondvloed).

Het Boek van Henoch (jHenosch) is na de vierde eeuw verloren gegaan. In latere periodes zijn delen van het boek teruggevonden. Het meest volledige gedeelte is geschreven in de Ethiopische taal en werd in 1773 teruggevonden in Abessinië, het hedendaagse Ethiopië, terwijl andere vondsten in het Aramees, Hebreeuws, Latijn of Grieks waren geschreven. De oorspronkelijke taal van het boek is evenals andere Oudtestamentische boeken deels Aramees, deels Hebreeuws. Uit de weergevonden delen heeft men gepoogd opnieuw een volledig Boek van Henoch samen te stellen. De inhoud van dit Boek is voor een deel apocalyptisch en bestaat verder uit een hele serie profetieën van Henoch waaronder "Het toekomstige lot van de Goddelozen en de Rechtvaardigen", "De opstanding van de doden", "Het gericht over de gevallen engelen", "De komst van de Messias" en "Het nieuwe Jeruzalem".


Een ander persoon die niet hoefde te sterven was:

  • Elia, hij geldt als de belangrijkste profeet van God. Hij werd met een vurige wagen naar de Hemel gehaald. Zijn opvolger de profeet Elisa was hiervan als enige getuige..


Profeten binnen de islam, genoemd in de Koran
Adam Idries Nuh Hud Salih Ibrahim Lut Ismail Ishaq Yaqub Yusuf Ayyub
آدم ادريس نوح هود صالح إبراهيم لوط اسماعيل اسحاق يعقوب يوسف أيوب
Adam Henoch Noach Eber Shelah Abraham Lot Ismaël Izaäk Jakob Jozef Job

Shu'aib Musa Harun Zulkifl Dawud Suleyman Iljas Al-Jasa Yunus Zakarya Yahya Isa Mohammed
شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى Mohammed
Jetro Mozes Aäron Ezechiël David Salomo Elia Elisa Jona Zacharia Johannes Jezus
Advertisement