Religie kennis Wiki
Advertisement


De Hebreeuwse Bijbel is een synoniem voor het Oude Testament en de Tenach gezamenlijk, of ieder apart. Het is een boek dat slechts in theorie bestaat: het heeft wel een inhoud maar geen vaste volgorde, aangezien het Oude Testament en de Tenach onderling in indeling verschillen. Bovendien horen de apocriefe of deutero-canonieke boeken, die onder andere door de rooms-katholieke Kerk tot het Oude Testament worden gerekend, niet tot de gezamenlijke canon.

De term 'Hebreeuwse Bijbel' is populair bij academische Bijbelgeleerden omdat het een neutrale term is. Voor religieuze of traditionele joden en christenen ligt dat soms verschillend. Het woord bijbel kan christocentristisch overkomen op joden. Ook voor christenen ligt de term soms gevoelig. Hebreeuws kan hier zowel de Hebreeuwse taal als het Hebreeuwse volk betekenen (een synoniem voor Israëlieten/joden). En omdat het Oude Testament tot de christelijke Bijbel behoort, stellen christelijke instanties soms dat de Hebreeuwse Bijbel eigenlijk hetzelfde is als de Tenach. Het Oude Testament heeft voor sommige christenen de connotatie dat het verouderd is, er is immers volgens de christelijke leer een Nieuw Testament. Andere christenen stellen dat het Oude Testament nog onverminderd geldig is, waarbij ze verwijzen naar Matteüs 5:17-18[1].

De term Hebreeuwse Bijbel wordt doorgaans door joden noch christenen gebezigd. Zij gebruiken hun eigen termen: Tenach (joden) en Oude Testament (christenen).

van uitdrukkingen en gezegden ontleend aan de Bijbel|Uitdrukkingen en gezegden ontleend aan de Bijbel]]

Externe link[]

  • A Hebrew - English Bible, de Hebreeuwse Bijbel in Hebreeuwse tekst met Engelse vertaling (ook in het Hebreeuws te beluisteren)


Bronnen, noten en/of referenties[]

Bronnen, noten en/of referenties:

  1. Matteüs 5 (Statenvertaling): 17. Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te onbinden, maar om te vervullen. 18. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.
Advertisement