Religie kennis Wiki
Advertisement

De Groot Nieuws Bijbel is een Bijbelvertaling in de omgangstaal, vooral bedoeld voor niet-kerkelijke lezers. De naam is een vrije vertaling van evangelie, traditioneel vertaald als "Blijde Boodschap"; hieruit blijkt het hoofddoel om niet-gelovigen te bekeren. Het is nadrukkelijk de bedoeling van de vertalers geweest om een vertaling te maken die voor 'iedereen' begrijpelijk is. Dit brengt echter een probleem met zich mee: hij zal niet in de kerk gebruikt worden en verschilt van de Nieuwe Bijbelvertaling, aangezien deze in formeler Nederlands is uitgebracht en wel in de kerk gebruikt kan en mag worden. De Groot Nieuws Bijbel is een uitgave uit 1983 van het Nederlands Bijbelgenootschap in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting. Kenmerkend voor deze vertaling is dat voor de vertalers de leesbaarheid voorop stond, waardoor soms kleine betekenisverschillen met de oorspronkelijke tekst zijn ontstaan. De tekst van de Groot Nieuws Bijbel is in 1996 geheel herzien.

Inspiratie voor deze Bijbelvertaling was de Engelstalige Good News-bijbel, uitgebracht in 1976 en eveneens bewust in de omgangstaal gesteld.

Christendom
Advertisement