Religie kennis Wiki
Advertisement

Een graf is een plaats waar een lichaam na het overlijden wordt neergelegd. Meestal is het een gat in de grond, maar ook de plaatsing, al dan niet met inmetseling, in rotsholten of ondergrondse of bovengrondse kamers komt voor. Het lichaam kan naakt, gekleed, in een houten of stenen kist, en met of zonder grafgiften worden begraven. Het begraven gebeurt bijvoorbeeld op een begraafplaats Omdat een dergelijke plaats vaak tientallen tot honderden of zelfs duizenden jaren onaangeraakt blijft, kunnen oude graven ons vaak veel leren over de gewoonten en cultuur van de mensen die die graven maakten, vooral als er sprake is van uitgebreide rituelen en grafgiften. Gewone mensen hebben een gekocht of gehuurd graf op een begraafplaats of kerkhof. Hierop wordt al of niet een grafsteen geplaatst met de vermelding wie er in het graf ligt. Soms wordt er aanvullend een graftrommel geplaatst. Belangrijke personen liggen vaak in een grafkapel of in een grafmonument in een kerk begraven al of niet met een praalgraf. Voor nabestaanden van de overleden persoon is het vaak een herinneringsplek om naar toe te gaan. Vaak gebeurt dit op speciale gelegenheden zoals vaderdag, moederdag, de verjaardag of sterfdag van de overledene. Men brengt dan vaak bloemen of planten mee. Een graf wordt soms onderhouden door de begraafplaats of door de familie zelf.

Wikipedia
Deze pagina maakt gebruik van (een gedeelte) van Wikipedia. Het originele artikel is terug te vinden op Graf. De lijst van auteurs is te je vinden op page history. Net zoals de Religie Wiki is Wikipedia ook beschikbaar onder de voorwaarden van de GNU Free Documentation License.
Advertisement