Religie kennis Wiki
Advertisement

De Heilige Godfried van Duynen was een parochiepriester en rector van een school in Parijs. Godfried werd samen met 18 anderen, door de calvinisten onder leiding van Lumey op 5 juli 1572 omgebracht (gehangen) wegens papisme.

Samen met de andere Martelaren van Gorcum werd hij heilig verklaard in 1867. Hun feestdag is 9 juli.


Advertisement