Religie kennis Wiki
Advertisement


Met God de Vader wordt in de theologie het mannelijk-vaderlijke concept van God aangeduid.

In grote delen van het christendom is het begrip God gekoppeld aan de Drie-eenheid:

  1. God de Vader;
  2. Jezus Christus, de zoon;
  3. de Heilige Geest.

Enkele christelijke stromingen, zoals de Jehova's getuigen wijzen de leer van de Drie-eenheid af. Voor hen is God de Vader slechts een andere aanduiding van JHWH. Bij de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt God de Vader gezien als de hemelse Vader, Vader van Jezus Christus en van alle mensen.

Zie ook[]


Christendom
Advertisement