Religie kennis Wiki
Advertisement
Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Indeling
Hoofdstroming Protestantisme
Richting Gereformeerd calvinisme
Voortgekomen uit Ger. Gem. in 1953
Afsplitsingen Ger. Gem. in Ned. (buiten verband) in 1980
Aard
Locatie Nederland, Noord-Amerika en Zuid-Afrika
Aantal leden 22.377 alleen in Nederland (31-12-2008)
Karakter bevindelijk gereformeerd
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) vormen een kerkgenootschap van bevindelijk gereformeerd karakter, dat ontstaan is in 1953 na een scheuring in de Gereformeerde Gemeenten. De Reformed Congregations in North America en de gemeente in Pretoria (Zuid-Afrika) horen ook bij de Gereformeerde Gemeente in Nederland. Als een van de weinige kerkgenootschappen in Nederland kent de GGiN ook anno 2009 een groei in ledenaantal.

Ontstaan[]

De oorzaak van de scheuring in 1953 was de afzetting van dr. Cornelis Steenblok als docent aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika te Rotterdam. Hij werd afgezet omdat zijn onderwijs te eenzijdig zou zijn. Discussiepunt was het aanbod van genade Zie: 'Theologische opvattingen'. De gemeenten in Nederland werden in 2006 bediend door vier predikanten en één emerituspredikant. Tevens in 2006 waren er twee studenten in opleiding tot predikant. De leden van deze kerk behoren tot de bevindelijk gereformeerden.

Een prominente rol in het kerkverband heeft emeritus-predikant ds. F. Mallan. Sinds de oprichting van het kerkverband is hij predikant. Hij was lange tijd hoofdredacteur van het kerkelijk blad van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland: De Wachter Sions. Mallan heeft gestudeerd bij dr. C. Steenblok en ds. G.H. Kersten.

Evenals de Gereformeerde Gemeenten nemen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland de Bijbel aan als absolute bron van waarheid en als enige norm voor leer en leven. Ook de belijdenisgeschriften; de Drie Formulieren van Enigheid hebben grote waarde voor dit kerkgenootschap. Dit betekent in de praktijk dat abortus, euthanasie, anti-conceptie, homoseksualiteit, vaccinatie en verzekeringen afgewezen worden.

Bovendien wordt het gebruik van televisie en privé-gebruik van open internet afgewezen en censurabel gesteld. Tegen radiogebruik wordt gewaarschuwd. De leden stemmen veelal SGP en velen van hen wonen in de zogenaamde bijbelgordel (een strook die loopt van Zeeland via de Betuwe en de Veluwe tot de kop van Overijssel).

In 1980 vond in deze kerk wederom een geschil plaats omtrent leerstellingen; hieruit ontstonden de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband) met circa 3.000 leden.

Theologische opvattingen[]

De aanleiding voor de Gereformeerde Gemeenten in Nederland om de Gereformeerde Gemeenten te verlaten, vormde een leergeschil rond het 'aanbod van genade'. Binnen de Gereformeerde Gemeenten heeft men de opvatting dat het aanbod van genade bestemd is voor alle hoorders van het evangelie, omdat Jezus zelf ook sprak tot zowel uitverkorenen als niet-uitverkorenen. Veel predikanten in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland daarentegen beweerden dat het aanbod van genade alleen uitgaat tot degenen die zichzelf hebben leren kennen als zondaar voor God en daarom een Zaligmaker en genade nodig hebben. De prediking binnen de Gereformeerde Gemeente in Nederland kent dus een tweeërlei roeping: De uitwendige roeping in de prediking tot alle hoorders (met een oproep tot bekering) en de inwendige roeping die de Heilige Geest werkt onder de uitwendige roeping, waardoor iemand wedergeboren wordt. Verwarrend is dat evenals in de Gereformeerde Gemeenten ook in dit kerkverband gesproken wordt over een aanbod van genade aan alle hoorders (als uitwendige roeping), echter het wordt alleen toegepast in de harten van de uitverkorenen (inwendige roeping).

De polarisatie tussen de Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland is de laatste jaren minder. Tussen de Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland hebben samensprekingen plaatsgevonden. Deze gesprekken zijn in goede harmonie gevoerd.

Bestand:2007-03-08 09.58 Opheusden, kerk foto1.JPG

Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente in Ned. te Opheusden

Bestand:Kerkzaal1 ggin barneveld.jpg

Kerkinterieur Gereformeerde Gemeente in Ned. te Barneveld

Aantal leden[]

In 1954 telde het nieuwe verband ruim 8800 leden, sindsdien - gedurende diverse decennia - was er een kleine gestage groei van tussen de honderd en driehonderd leden per jaar. Sinds 2002 zijn er meer dan 21.000 leden. Per eind 2006 waren er 21.844 leden, per eind 2007 waren er een honderdtal meer namelijk 21.968 leden. Per eind 2008 waren er 22.377 leden. De groei in 2008 kwam mede door de toetreding van een gemeente van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband) uit het Zeeuwse Nieuwerkerk met bijna 200 leden. In 2009 is de Gereformeerde Gemeente in Nederland (buiten verband) te Gouda toegetreden tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Door de opheffing van de gemeente in Dinteloord liep het aantal gemeenten in 2006 terug van 48 naar 47. De grootste gemeenten van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland vindt men te Alblasserdam, Barneveld, Opheusden, Terneuzen en Uddel. De kerkgebouwen in Barneveld en Opheusden zijn de grootste van Nederland (gemeten naar het aantal zitplaatsen) met respectievelijk 2500 en 2850 zitplaatsen. Vijf gemeenten van het kerkverband bevinden zich in het buitenland - er zijn gemeenten in de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Afrika.

Bekende leden[]


sv:Reformerta församlingar i Nederländerna

Advertisement