Religie kennis Wiki
Advertisement
1rightarrow.png Zie ook The Exorcist (film) voor de film.

Een exorcist, duivelbezweerder of duiveluitbanner is een geestelijke die het ritueel van exorcisme of duivelbezwering uitvoert.

Christendom[]

In de katholieke Kerk bestond er tot ongeveer 1970 de wijding tot exorcist. Deze wijding is de laatste van de vier Lagere Wijdingen die een mannelijke geestelijke op weg naar het priesterschap ontving. In het rooms-katholiek traditionalisme bestaat de wijding nog, evenals in het Oosters christendom. Na de wijding tot exorcist is ook de toestemming en zegen van de lokale bisschop nodig om te mogen exorciseren (kwade geesten uit te drijven). Sinds 1970 worden slechts gewijde priesters door katholieke bisschoppen aangesteld en gezegend voor de functie van exorcist, hoewel katholieke exorcisten in de westerse wereld steeds zeldzamer worden. Hierin lijkt overigens een kentering te komen, doordat vanwege het groeiend occultisme en hekserij het probleem van bezetenheid opnieuw de prioriteit kreeg van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders.

Voor het exorcisme (Groot Exorcisme) zelf draagt de priester een paarse stola en heeft wijwater, kruisbeeld en het rituale (gebedenboek voor priesters) bij de hand.

In de Oosters-orthodoxe Kerken zijn ook priesters als exorcisten werkzaam, veelal op dezelfde manier als in de Katholieke Kerk. Toch bestaan er daar vanwege de onderlinge scheuren en versnippering der oosters-orthodoxe gemeenschappen ook priesters en monniken die geheel eigenhandig als exorcist optreden en er vreemde niet-kerkelijk goedgekeurde praktijken op na houden.

Rooms-katholieke en oosters-orthodoxe christenen die leek zijn, kunnen wel zelf een zogenaamd Klein Exorcisme bidden (bijv. het gebed tot de aartsengel Michaël).

In de Protestantse, Evangelische en charismatische kerken is de functie van exorcist niet aan een gewijde man voorbehouden, maar treden veelal verschillende leiders en predikanten op als exorcisten. In veel kerken is de duiveluitdrijving geheel verdwenen, in andere kerken is het weer in opmars. Het wordt vaak gedaan door een 'team bevrijdingspastoraat'. In Pinkstergemeenten wordt er sterk de nadruk op geesten uitdrijven gelegd. In de Verenigde Staten treden veel evangelische duiveluitdrijvers op die vaak zeer emotionele exorcisme-sessies in grote groepen houden. De groep wordt vaak ook bij het exorcisme betrokken en moet de kwade geesten uitdagen door gebed en gezang.

Islam[]

Ook in de Islam bestaan er duivelsuitdrijvers. Officiële cijfers of beschrijvingen zijn er niet. In de Islam kan exorcisme of duiveluitdrijving gedaan worden door een imam, maar kan ook uitgevoerd worden door eender welk vrome persoon. Dit gebeurt middels het lezen van verzen uit de Qor'an en smeekbeden die men makkelijk kan vinden in de Authentieke 'hadith'/overleveringen van de profeet Mohammed(vzmh).

Moslims werd aangeleerd door de profeet Mohammed(vzmh) hoe men de exorcisme kan uitvoeren zonder lichamelijk schade aan te brengen zoals bij de heidenen toch wel werd gedaan.

In de Islamitische wereld zijn veel succesverhalen terug te vinden van zo'n uitdrijvingen.

Heidendom[]

In het heidendom bestaat de exorcist in allerlei gedaanten. Zo treden vaak lokale medicijnmannen op als duiveluitdrijvers. In de Voodoo-gemeenschappen vervullen ook veel vrouwen de functie van geestenbezweerder. Omdat er in het animistisch heidendom veel contact is met geesten van de voorouders, is vooral deze groep onder de heidense religies zeer duidelijk voorzien van functies die aan die van een exorcist gelijk beschouwd kunnen worden. Er zijn vooral in landen zoals Afghanistan e.d zulke exorcisten.

Externe link[]

fr:Exorciste ja:エクソシスト pl:Egzorcysta pt:Exorcista

Advertisement