Religie kennis Wiki
Advertisement

Het Europees Trefpunt voor Wereldreligies of ETW is een voor 2012 gepland kenniscentrum trefpunt voor de wereldgodsdiensten.

Toelichting[]

Daartoe sloegen eind 2008 de Katholieke Universiteit Leuven en de kanunnikessen van het Heilig Graf de handen in elkaar om enkele gebouwen van de Abdij van Herkenrode te Kuringen, Hasselt in Belgisch-Limburg voor dit doel in te richten. Het geheel wordt financieel ondersteund door de Provincie Limburg via de actie Limburg Sterk Merk. Het ETW wordt ondergebracht in het religieuze gedeelte van Herkenrode, rond het bestaande klooster en bezinningscentrum van de Zusters van het Heilig Graf. Het project draait volledig rond contemplatieve zingeving van de verschillende geloofsovertuigingen.

Het centrum heeft als doel uit te groeien tot een interreligieuze ontmoetingsplek. Daartoe wordt er een permanente tentoonstelling gepland over alle wereldgodsdiensten zoals jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, jainisme, sikhisme en over het vrijzinnig humanisme. Ook is men zinnens alle rituelen in beeld brengen die de religies volgen tijdens de belangrijkste momenten in het leven (geboorte, volwassenheid, huwelijk). Een educatieve dienst dienst zal ten behoeve van het onderwijs een ondersteuning bieden. Verder zullen er lezingen, concerten en tijdelijke tentoonstellingen plaatsgrijpen om zich alzo te verdiepen in de wereldgodsdiensten.

Initiatief[]

Het geheel kwam tot stand op initiatief van professor Bert Broeckaert van de Katholieke Universiteit Leuven en de Limburgse gedeputeerde Mark Vandeput. Eerstgenoemde is aan de universiteit coördinator van het Interdisciplinair Centrum Religiestudie & Interlevensbeschouwelijke Dialoog of ICRID. Deze samenwerking moet de wetenschappelijke aanpak van het ETW garanderen. Men wil op termijn uitgroeien tot een toonaangevende onderzoeksinstelling op het vlak van religieuze diversiteit in Europa.

Advertisement