Religie kennis Wiki
Advertisement
deel van de serie over de
Eucharistie

Ook bekend als
"Heilige Mis" (kath.) of
"Heilig Avondmaal" (prot.)

Ingesteld door
Jezus

Theologie
Mis
Avondmaal
Hostie
Lichaam van Christus
Consecratie
Werkelijke Tegenwoordigheid
Transsubstantiatie
Eucharistische aanbidding
Consubstantiatie

Belangrijke theologen
Paulus ·Thomas
Augustinus · Calvijn
Chrysostomos · Luther · Zwingli

Verwante artikelen
Tabernakel
Christendom
Monstrans
Goddelijke Liturgie
Tridentijnse ritus
Concilie van Trente
Sacrament · Sacramentsdag
Eerste Communie
Ziekencommunie · Viaticum

Uitstelling in de Karmel in Gent

De Eucharistische aanbidding, het Lof of de Laudes vespertinae is een plechtigheid in de Katholieke Kerk, waarbij het Allerheiligste in de monstrans op het altaar wordt uitgesteld.

De priester dient hierbij gekleed te zijn in superplie met stola en koorkap; de liturgische kleur van deze paramenten is hierbij altijd wit.

In tegenstelling tot de tegenwoordig meer gebruikelijke stille aanbidding, werd vroeger tijdens een Eucharistisch Lof veelal gezongen en hardop gebeden. Gebruikelijke gezangen tijdens het lof zijn de beroemde hymnen die worden toegeschreven aan de heilige Thomas van Aquino: Adoro te, Panis Angelicus en Tantum Ergo. Ook bekend is het Ave verum corpus.

De aanbidding wordt als er een priester is afgesloten met een zegen met het Allerheiligste, ook wel een eucharistische zegen genoemd. De priester maakt hierbij driemaal een kruisteken met het Allerheiligste. Hierbij wordt het Allerheiligste bewierookt en wordt er langdurig gebeld met een altaarschel.

De gelovigen dienen een twee maal een kruisteken te maken: aan het begin van de zegen en op het eind van de zegen. Respectievelijk tijdens het eerste en het laatste kruisteken.

In sommige plaatsen waar jonge priesters werken, wordt soms dit sacramentslof heringevoerd, net als de sacramentsprocessie.

Het aantal plaatsen waar in Nederland de Eucharistische aanbidding wordt georganiseerd is sinds de jaren 1980 sterk toegenomen: van 98 in 1984 tot 284 in 2002.

Zie ook

Externe link

cs:Eucharistická adorace fr:Adoration eucharistique it:Adorazione eucaristica la:Adoratio Eucharistica ru:Адорация

Advertisement