Religie kennis Wiki

This wiki's URL has been migrated to the primary fandom.com domain.Read more here

MEER LEZEN

Religie kennis Wiki
Advertisement

Het einde van de wereld is een begrip waarmee de ondergang van de menselijke beschaving en/of de Aarde wordt aangeduid.

Het einde van de wereld kan verschillende betekenissen hebben:

 • In astronomie: het einde der mensheid en/of het einde van de Aarde door een rampzalige buitenwereldse gebeurtenis.
 • In religie: een voorspelling van het einde der tijden.
 • In filosofie: een idee over hoe de menselijke beschaving ten onder zou kunnen gaan.
 • Een cultuurramp: uitroeiing der mensheid door menselijk handelen.

Astronomie[]

 • Meteorietinslagen vormen de grootste kosmische bedreiging voor de menselijke beschaving. De zwaarste meteoriet-inslag vond waarschijnlijk 251 miljoen jaar geleden plaats, aan het einde van het Perm. Dit tijdvak werd afgesloten door de grootste massa-extinctie in de Aardse geschiedenis, wellicht veroorzaakt door de inslag van een meteoriet die meer dan 90% van al het leven uitroeide. Mogelijke inslagplaatsen zijn de Bedout-krater bij Australië en een krater van 483 km diameter onder de zuidelijke ijskap van Antarctica.
 • Gammaflits: een heftige uitbarsting van hoog energetische gammastraling (ook wel "the great sterilizer" genoemd). Een gammaflits in ons deel van de Melkweg zou mogelijk alle leven op de Aarde vernietigen. Alle tot nu toe waargenomen gammaflitsen vonden plaats in andere sterrenstelsels, miljarden lichtjaren van de Aarde verwijderd. De kans dat er een gammaflits zal voorkomen in onze Melkweg is 0,15%.[1]
 • De Aarde zou door een zwart gat kunnen worden aangetrokken en daarin verdwijnen.
 • Zonnevlammen zouden de Aarde op kunnen warmen, wanneer de uitbarsting groot genoeg is. In maart 1989 veroorzaakten zonnevlammen grote schade aan elektriciteitscentrales in Canada.
 • Een geavanceerde buitenaardse beschaving zou de menselijke beschaving kunnen vernietigen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat we ooit contact maken met een buitenaards ras.
 • Over ongeveer 3,5 miljard jaar kruist onze Melkweg de Andromedanevel (M31), waarbij misschien een botsing plaatsvindt.
 • Zon wordt rode reus. Over ruim vier miljard jaar zwelt de zon op tot een rode reus, waarbij de temperatuur op de Aarde oploopt tot 2000 K: de Aarde zal dan in essentie een bol vloeibare lava zijn geworden waarop leven onmogelijk is.
 • Behalve de up- en down-quarks zijn er nog vier andere quarks: charm- en strange-, top- en bottom-quark. De laatste vier komen alleen in extreme omstandigheden voor: in deeltjesversnellers en bij de Big Bang. Quarks komen nooit alleen voor maar alleen in samengestelde deeltjes, zogenaamde hadronen. De strange-materie hypothese oppert het bestaan van de strangelet. Strangelets zijn drietallen met een up-, down- en strange-quark met een enorme dichtheid; volgens berekeningen weegt een strangelet duizenden kilogrammen. Wanneer deze strangelets voldoende snelheid hebben, zouden ze diep in gewone materie kunnen door dringen. In theorie zou de Aarde door strangelets kunnen worden geperforeerd.

Religie[]

In de leer van het christendom, de islam en het jodendom komt de Eindtijd voor: het einde van de wereld en een nieuw begin in een hemel.

In het boeddhisme verwijst het 'einde van de wereld' soms naar het nirwana, een interne mentale staat van afwezigheid van verlangen, haat en onwetendheid[2]. Een andere betekenis van het einde van de wereld in het boeddhisme is de vernietiging van de materiële wereld aan het eind van een wereld-periode (kalpa). Na dit einde komt de materiële wereld echter weer opnieuw tot ontstaan zoals voorheen.

In verschillende New Age-bewegingen is deze eindtijd het einde van het "oude denken". De Hopi-Indianen hebben de "dag van purificatie", waarna er een "grote vernieuwing" zal komen. In de Noordse mythologie was er Ragnarok: de ondergang van de goden en de wereld, waarna een nieuwe frisgroene wereld herrijst.

Filosofie[]

De filosoof John Leslie beschrijft in zijn boek The end of the world een aantal ideeën over hoe de menselijke beschaving ten onder zou kunnen gaan:

 • Indien er een goddelijk wezen bestaat zou dit kunnen besluiten dat de mensheid het niet meer waard is te leven, waarop het alle mensen zal uitroeien.
 • De filosoof Arthur Schopenhauer heeft eens geschreven dat onze planeet beter af zou zijn zonder de mensheid, want "menselijke slechtheid is onoplosbaar". Wanneer iedereen er zo over zou denken, zou de mensheid kunnen eindigen door pessimisme.
 • Relativisme leert dat ethisch handelen betrekkelijk is. Wetten en moreel gedrag leunen zwaar op ethisch handelen, dus wanneer dit wegvalt zou de beschaving ten onder kunnen gaan aan egoïsme en chaos.
 • Utilitarisme is een stroming waarbij wordt gestreefd naar het hoogst haalbare welzijn van de mensheid. Wanneer hierbij wordt besloten dat iedereen een gelijke portie geluk toekomt, mogen er geen kinderen meer worden geboren. Want als niet iedereen het geluksgevoel van het hebben van kinderen kan bezitten, mag volgens deze regels niemand dat.
 • De deontologie, die uitgaat van absolute ethische gedragsregels, zou in extreme vorm er voor kunnen zorgen dat een regering of samenleving zich niet mag bemoeien met groepen of personen die de mensheid willen vernietigen, omdat dat een inbreuk op hun persoonlijke vrijheid is.
 • De afschrikkingsmacht van Mutually assured destruction bij een nucleaire oorlogsdreiging zou kunnen worden overschat.
 • Rechtvaardige bestraffing zou, wanneer dit tot het extreme wordt uitgevoerd, kunnen leiden tot escalatie, waarbij uiteindelijk na het laatste conflict het overlevende deel van de wereld wordt vernietigd omdat men de rest van de wereld heeft vernietigd.

Cultuurramp[]

Gebeurtenissen of rampen op verscheidene terreinen kunnen tot de uitsterving van de mensheid leiden. Hieronder volgt een lijst van mogelijke gebeurtenissen.

Demografie[]

Demografische veranderingen kunnen tot menselijke uitsterving leiden. Wanneer de hele wereld hetzelfde lage geboortecijfer als West-Duitsland zou hebben, zou volgens John Leslie de mensheid al rond het jaar 2400 uitsterven.[3]

 • In verschillende rijke landen is het geboortecijfer al onder het vervangingsniveau gedaald. Wanneer dit voor de hele wereld zou gelden, sterft uiteindelijk de mensheid uit, de zogenaamde "zachte uitsterving" (soft extinction).
 • Een toekomstige wereldregering zou met een eugenetische of andere bevolkingsbeperkende politiek de mensheid uiteindelijk kunnen laten uitsterven.
 • Het aan de macht komen van een beweging als de Beweging ter Vrijwillig Uitsterven van de Mensheid.
 • Massale onvruchtbaarheid door milieuvervuiling, geneesmiddelen of biologische veranderingen.
 • Een biologische, chemische of politieke gebeurtenis waardoor de menselijke voortplanting wordt bedreigd.

Evolutie[]

De mensheid kan al dan niet vrijwillig evolueren in een nieuwe soort, of worden vervangen door een andere soort.

 • Technologische singulariteit: De mensheid zou kunnen evolueren in posthumanisten of transhumanisten, met of zonder toepassing van Genetische manipulatie. Het is ook mogelijk dat de mensheid uiteindelijk wordt vervangen door een Kunstmatige intelligentie.

Milieu[]

Verschillende veranderingen in het milieu kunnen een bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid worden:

 • Klimaatverandering
  • Opwarming van de Aarde door bijvoorbeeld grootschalige Ontbossing of Milieuverontreiniging
  • Een nieuwe ijstijd waardoor de Aarde verandert in een Sneeuwbalaarde, bijvoorbeeld door de uitbarsting van een Supervulkaan.
 • Veranderingen in de Aardatmosfeer, bijvoorbeeld het verlies van de Ozonlaag of een tekort aan zuurstof in de Troposfeer.

Rampen[]

Wereldwijde rampen, al dan niet door toedoen van de mensheid kunnen een massale of totale uitsterving tot gevolg hebben.

 • Derde Wereldoorlog - een grote oorlog met massavernietigingswapens, zoals nucleaire wapens, biologische wapens of chemische wapens.
 • Pandemie - een nieuwe ziekte die zich snel op wereldwijde schaal verspreidt
 • Malthusiaanse catastrofe - deze theorie voorspelt dat overbevolking van de planeet uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.
 • Planetaruim catastrofe - Een planeet raakt uit koers en komt in de baan van de Aarde terecht. Dit kan er toe leiden dat de Aarde geraakt wordt en dat de atmosfeer, de ozonlaag en de andere lagen vernietigd worden, waardoor leven op Aarde onmogelijk zou worden.

Wetenschap[]

Wetenschappelijk onderzoek kan tot massale of zelfs complete uitsterving van de mensheid leiden. Voorbeelden van "riskant" wetenschappelijk onderzoek:

 • Nanotechnologie (zou kunnen leiden tot ecocide: de vernietiging van het ecosysteem)
 • Deeltjesfysica (onopzettelijke vervaardiging van een kunstmatige Singulariteit of andere gevaarlijke ongelukken)
 • Biotechnologie (onvruchtbaarheid, onvoorziene mutaties bij mensen, dieren of planten)

Vernietiging van de Aarde in sciencefiction[]

Literatuur[]

 • 1953 - Arthur C. Clarke - Het einde van het begin - De buitenaardse Overlords laten het menselijke ras uitsterven, behalve de kinderen, die opgaan in Overmind, de meester van de Overlords.
 • 1968 - Alexei Panshin - Rite of Passage - De Aarde is vernietigd, maar de mensheid leeft voort op honderd gekoloniseerde werelden.
 • 1979 - Douglas Adams - Het Transgalactisch Liftershandboek - De Vogons vernietigen de Aarde om een hyperruimtelijke snelweg aan te leggen.
 • 1986 - Arthur C. Clarke - De verre Aarde - Nadat de Aarde is vernietigd komen de laatste mensen samen bij de oceaanplaneet Thalassa.
 • 1992 - Greg Bear - Aambeeld van Sterren - Een groep kinderen wordt getraind om de vernietiging van de Aarde te wreken.
 • 1992 - Orson Scott Card - Homecoming saga - Duizenden jaren na de vernietiging van de Aarde maakt de Oversoul, een kunstmatige intelligentie, zich op om terug te keren naar de Aarde, waar hij een nieuwe beschaving hoopt aan te treffen.
 • 1994 - Stephen Baxter - Ring - De buitenaardse Xeelee hebben de mensheid uitgeroeid. 5 miljoen jaar later arriveert een Aards generatieschip in het lege zonnestelsel. Voor de bemanning heeft de reis door de relativistische tijdvertraging maar duizend jaar geduurd.
 • 2002 - Stephen Baxter - Evolution - De evolutie van de mens, vanaf de eerste zoogdieren van 65 miljoen jaar geleden tot het einde, over 500 miljoen jaar.
 • 2002 - H.J. Ralles - Darok 9 - 2120: de Aarde is vernietigd, maar er wonen nog overlevenden op de Maan.
 • 2005 - C.C. Ekeke - Star Brigade: First Renaissance - Een telepathisch ras was verantwoordelijk voor de vernietiging van de Aarde. De Star Brigade van de Galactic Union gaat achter hen aan.
 • 2005 - Paul Peters - Stormbound - De Aarde is vernietigd. Gordon Greer van sectie 9 wordt terug in de tijd gestuurd om dit te voorkomen.

Film[]

 • 1967 - The Doomsday Machine - Een expeditie van de planeet Venus ziet hoe in het jaar 1975 de Aarde wordt vernietigd.
 • 2000 - Titan A.E. - Nadat de Aarde is vernietigd werd Cale's vader voor het laatst gezien toen hij wegvloog met het gigantische schip Titan, waarin zich de laatste hoop voor de mensheid zou bevinden.
 • 2004 - The Day After Tomorrow - Een klimaatverandering die een nieuwe ijstijd inluid, waarbij het gehele noordelijk halfrond bevriest.
 • 2005 - The Hitchhiker's Guide to the Galaxy - De Vogons vernietigen de Aarde om een hyperruimtelijke snelweg aan te leggen.
 • 2009 - Knowing - Nadat de Aarde is getroffen door zonnevlammen betekent dit het einde.
 • 2009 - 2012 - De Aarde stopt met bestaan na verschillende natuurrampen.

Televisieseries[]

 • 1981 - The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (televisieserie) - De Vogons vernietigen de Aarde om een hyperruimtelijke snelweg aan te leggen.
 • 2002 - Odyssey Five - Nadat ze vanuit de ruimte hebben gezien hoe de Aarde werd vernietigd, wordt een groep astronauten terug in de tijd gestuurd om dit te voorkomen.
 • 2009 - 2012: Het jaar nul - In 2012 Het jaar nul vindt de Peter Hellinga in Mexico een eeuwenoude Maya Codex. In dit bijzondere document wordt uitgelegd wat er in het magische jaar 2012 gaat gebeuren. Direct na het vinden van de codex wordt Peter lastig gevallen door mensen die de codex willen stelen. Hij waarschuwt zijn kleinkinderen Hidde (17) en Twan (16) en vertelt hij hen alles. Zij moeten de codex in veiligheid brengen, mocht Peter iets overkomen.

Zie ook[]

Bronnen[]

 1. Astrobiology Magazine: One Less Thing to Worry About
 2. Soetra over het Einde van de Wereld
 3. John Leslie, The End of the World: The Science and Ethics of Human Extinction (1996), hoofdstuk: War, Pollution, and Disease, bladzijde 74 [1]

Externe link[]

fi:Maailmanloppu pt:Fim do planeta Terra

Advertisement