Religie kennis Wiki
Advertisement

De eerste zeven oecumenische concilies zijn de als algemeen fundamenteel beschouwde concilies (= bijeenkomsten van alle bisschoppen) in de eerste eeuwen van het christendom. Deze vergaderingen legden de belangrijkste doctrines van de christenen vast en probeerden antwoord te geven op belangrijke onderlinge geloofsgeschillen. De eerste zeven oecumenische concilies zijn:

325 Nicea I
Hier speelde de drie-eenheid. Besloten werd dat de Zoon van het zelfde wezen is als de Vader. Homo-ousios. Het arianisme werd verworpen en de Geloofsbelijdenis van Nicea werd aangenomen.
381 Constantinopel I
Dit concilie heeft de zgn. Niceens-Constantinopolitaanse belijdenis vastgelegd. De Heilige Geest werd gelijkgesteld aan de Vader en de Zoon. Op deze wijze ontstond de nu nog gebruikte geloofsbelijdenis van het christendom. Het arianisme en het apollinarisme werden veroordeeld.
431 Efeze
Dit concilie verwierp het nestorianisme. De maagd Maria werd tot Moeder van God uitgeroepen (Grieks: Η Θεοτόκος;) Dit concilie en alle volgenden worden niet erkend door de Oost-Syrische Kerk of Nestoriaanse Kerk.
451 Chalcedon
Dit concilie verwierp de monofysitische doctrine van Eutyches. Uitgesproken werd dat Jezus twee naturen heeft in één persoon verenigd, een menselijke en een goddelijke. De naturen zijn onvermengd en onveranderd (tegen Eutyches) en ongedeeld en ongescheiden (tegen Nestorius). De Chalcedonische geloofsbelijdenis wordt aangenomen. Dit concilie en de volgenden worden niet erkend door de Oriëntaals-orthodoxe Kerken.
553 Constantinopel II
Behandeld werd de dogmatische leer over de persoon van Christus. De keizer wilde deze leer ook aan het Westen opleggen.
Paus Vigilius keurde dit concilie pas goed nadat hij zich overtuigd had dat de leer van Chalcedon niet was gewijzigd. Het concilie bekrachtigde aldus Chalcedon en de eerdere concilies.
680-681 Constantinopel III
Het monotheletisme werd besproken. Het monotheletisme werd door de paus veroordeeld. Er werd besloten: Christus is werkelijk God én werkelijk Mens. Het monothelitisme werd wel overgenomen door de Maronitische Kerk.
787 Nicea II
Het iconoclasme (beeldenstrijd) werd behandeld. De vraag was: Mag men wel beelden vereren of niet? Uitspraak: Geen latreia, wel dulia (geen aanbidding wel verering). De eerste kerkelijke wetten werden uitgevaardigd.


Advertisement