Religie kennis Wiki
Advertisement

Daniël in de leeuwenkuil

Het boek Daniël is een boek in de Tenach (onderdeel Geschriften) en daarmee in het Oude Testament (onderdeel Hagiographa, de zgn. Grote Profeten). Het boek is geschreven in twee talen: Aramees (verzen 2:4-7:28) en Hebreeuws (verzen 1:1-2:3 en 8:1-12:13). De naam Daniël betekent God is mijn rechter. Het boek is genoemd naar de hoofdpersoon Daniël.

Volgens de traditionele opvatting is het boek Daniël geschreven ten tijde van het oude Babylon. In 605 vóór Christus werd Daniël als jonge man gevangengenomen en als banneling naar Babylon gebracht door de legers van koning Nebukadnezar. Jeruzalem werd verwoest en de Joodse natie kwam onder de heerschappij van Babylon. Bij een eerste aanval nam koning Nebukadnezar veel joden mee om zijn rijk te dienen. Er volgden nog twee aanvallen. Daniël, die een van de eerste bannelingen moet zijn geweest, werd gekozen om aan het hof van de koning te dienen. Hij was trouw in het dienen van de Babylonische koning, maar verloochende nooit zijn afkomst en geloof. Daniël verhaalt dat God hem steeds opnieuw beschermde en hem dromen en visioenen gaf van toekomstige gebeurtenissen.

Inhoud[]

Het boek bestaat uit twee verschillende delen. De eerste zes hoofdstukken zijn van historische aard, de overige hoofdstukken dragen een profetisch karakter.

Bestand:Folio 40v - The Three Hebrews Cast into the Fiery Furnace.jpg

De drie mannen in de brandende oven

Historisch deel[]

 • De aankomst in de ballingschap in Babel, en de lotgevallen van Daniël en zijn drie vrienden.
 • Nebukadnezars droom en uitlegging door Daniël
 • De drie vrienden van Daniël in de vurige oven
 • Nebukadnezars tweede droom
 • Gods oordeel over Belsazar
 • Daniël in de leeuwenkuil

De Oud-Griekse vertaling, de Septuaginta, bevat nog enkele aanvullende delen, die in de Hebreeuwse versie niet voorkomen:

 • Daniël en Susanna
 • De priesters van Bel
 • Het gebed van Azarja in de vurige oven, en
 • Een lied toen ze uit de vurige oven verlost waren

Deze delen komen wel in de rooms-katholieke en orthodoxe bijbels voor, maar maken geen deel uit van de protestantse canon.

Profetisch deel[]

Het profetische deel van het boek Daniël vertelt gezichten die doen denken aan de Openbaring. Het bestaat uit:

 • het gezicht van de vier dieren (hoofdstuk 7), culminerend in de beschrijving van het oordeel door de Mensenzoon
 • het gezicht van de ram en de geitenbok (hoofdstuk 8)
 • Daniëls gebed (hoofdstuk 9) en het gezicht van de 70 weken
 • gezicht bij de rivier Hedekel. (hoofdstuk 10-12)

Boodschap en thema[]

Het historische deel van Daniël speelt zich af tijdens de Babylonische ballingschap, evenals het boek Esther. Daniël wordt daarom ook wel de 'historicus van de ballingschap' genoemd. Genoemd worden de Chaldeese koningen Nebukadnezar en Belsazar, de vorsten der Perzen en Meden Kores, Ahasveros en Darius.

Chronologisch is het boek hiermee geplaatst tussen de koningen van Juda en de terugkeer onder Ezra en Nehemia. Zie ook de Geschiedenis van het oude Israël en Juda en de Geschiedenis van Perzië.

Binnen de hedendaagse schriftkritiek is men geneigd het boek te dateren in de tweede eeuw voor Christus en niet ten tijde van de Babylonische ballingschap (circa 600 v.Chr.). Het boek zou van grote betekenis zijn geweest bij de opstand van de Makkabeeën tegen de Seleucidische vorst Antiochus IV Epiphanes. Deze Syrische overheeser wilde met harde hand in Jeruzalem de Griekse cultuur invoeren (helleniseren) en vond daarbij vooral van de kant van de orthodoxe joden felle tegenstand. De latere datering zou een mogelijke verklaring kunnen geven voor het feit dat het boek Daniël in de Tenach niet tot de profeten wordt gerekend, maar tot de Geschriften (Ketubim). Exegeten die uitgaan van een latere datering zien in de visioen en uit Daniël 7-12 geen toekomstvoorspellingen, maar geschiedschrijving in de vorm van een toekomstvisioen. Deze wijze van geschiedschrijving wordt 'vaticinium ex eventu' genoemd en is een kenmerk van apocalyptiek, tot welk letterkundig genre het tweede deel van het boek Daniël wordt gerekend.

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring

ar:سفر دانيال bg:Книга на пророк Даниил ca:Llibre de Daniel cs:Kniha Daniel da:Daniels Bog eo:Aldonoj al Daniel fi:Danielin kirja fr:Livre de Daniel gd:Daniel he:ספר דניאל hr:Daniel (prorok) id:Kitab Daniel it:Libro di Daniele ja:ダニエル書 jv:Kitab Danièl ko:다니엘 (구약성서) la:Prophetia Danielis lt:Danieliaus knyga ml:ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം ms:Kitab Daniel no:Daniels bok pl:Księga Daniela pt:Livro de Daniel ru:Книга пророка Даниила simple:Book of Daniel sk:Daniel (prorok) sl:Daniel (svetopisemska knjiga) sm:O le tusi a le Perofeta o Tanielu sv:Daniels bok sw:Kitabu cha Danieli th:พระธรรมดาเนียล tl:Aklat ni Daniel yo:Ìwé Danieli zh:但以理書

Advertisement