Religie kennis Wiki
Advertisement

Het Credo is de Latijnse benaming van de officiële geloofsbelijdenis van de Rooms-katholieke Kerk die tijdens elke eucharistie of mis in het Latijn of de eigen landstaal wordt gezongen of in dialoog tussen de priester en de aanwezige gelovigen wordt gereciteerd. Alleen tijdens een requiemmis wordt het Credo weggelaten. De tekst van het Credo is binnen het christendom onderwerp van veel strijd geweest en één van de oorzaken geweest van het schisma tussen de Kerk van Rome en de oosters-orthodoxe Kerken in 1054. Lees hier verder over bij de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel.

Melodie[]

De melodie waarop het Credo tijdens de mis traditioneel wordt gezongen (als het derde gezang van het ordinarium) is eenstemmig en kende verschillende uitvoeringen: de Mozarabische, Galicische en gregoriaanse. De eerste twee dateren uit 589 op basis van de tekst van de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel (329/381) maar worden in de Rooms-katholieke kerken niet meer gebruikt. Daarbinnen gelden de gregoriaanse melodieën, die in verschillende toonsoorten in 1071 werden ingevoerd in de liturgie, tot op de dag van vandaag als officieel. Hoewel traditioneel tijdens de gezongen mis de gregoriaanse melodie wordt gebruikt, is het toegestaan en ook niet ongebruikelijk dat tijdens de mis andere melodieën worden gebruikt en er meerstemmig wordt gezongen. Een groot aantal componisten heeft zich sedert de Middeleeuwen gewijd aan het componeren van dit soort muzikale missen.

In de volkstalen[]

Nadat op het Tweede Vaticaans Concilie middels het document Sacrosanctum Concilium: Constitutie over de heilige Liturgie (4 december 1963) was besloten toestemming te geven de Mis naast het Latijn ook in de volkstaal te vieren, zijn er voor de Nederlandse en Belgische kerkprovincie vele geloofsbelijdenissen gecomponeerd, waarin de Celebrant, een voorzanger of een koor in wisselzang met de gelovige gemeenschap het geloof zingend belijden. Meestal wordt hiervoor de tekst gebruikt van de Apostolische geloofsbelijdenis.

Latijnse tekst[]

Credo

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero,
genitum non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die, secundum Scripturas,
et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.

Nederlandse vertaling[]

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
voor alle tijden geboren uit de Vader.

God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God.

Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door Wie alles geschapen is.

Hij is voor ons, mensen,
en omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald.

Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de Maagd Maria,
en is mens geworden.

Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
en is begraven.

Hij is verrezen op de derde dag,
volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde.

Ik geloof in de heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;

die met de Vader en de Zoon
te samen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.

Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven
van het komend rijk.
Amen.

Zie ook[]


cs:Credo el:Σύμβολο της Πίστεως et:Credo it:Credo (liturgia) ru:Кредо sc:Credo simple:Credo uk:Credo

Advertisement