Religie kennis Wiki
Advertisement
Deel van een serie artikelen over het
Christendom
Christendom
..Pijlers
..Christelijke feesten

Kerst(mis) · Goede Week · Pasen · Hemelvaart · Pinksteren

..Geschiedenis en tradities
De eerste christenen · Algemene geschiedenis van het Christendom · Concilies · Geloofsbelijdenis · Marcionisme · Missie · Grote schisma · Kruistochten · Reformatie · Grote Geloofsafvallen · Opwekking · Restaurationisme · Unitarisme · Thomisme · Remonstranten · Congregationalisme
..Onderwerpen
..Belangrijke personen

Paulus · Petrus · Kerkvaders · Heiligen · Constantijn · Athanasius · Augustinus · Anselmus · Aquino · Palamas · Wyclif · Luther · Calvijn · Wesley · Arius · Marcion van Sinope · Paus

Christendom portaal

Het woord christenheid duidt in de wijdste betekenis op het christendom als een territoriaal fenomeen: die landen waarin de meesten christenen zijn, al dan niet praktiserend, zijn onderdeel van de christenheid.

Meer specifiek kent de term verschillende definities. Dit zijn:

  • het christen-zijn; de staat van christelijkheid;
  • de verzameling van alle landen waarvan de cultuur door de leer van Jezus Christus beïnvloed is; ook de verzameling van de door hen bewoonde gebieden; de Christelijke wereld;
  • een synoniem van christendom;
  • een in de geschriften van de Jehova's getuigen geringschattend gebruikte term om naar "valse" of "ongelovige" christenen te verwijzen, ofwel naar de christenen die naar hun mening niet op de juiste manier de bijbelse leringen volgen.

el:Χριστιανικός κόσμος fr:Chrétienté ia:Christianitate simple:Christendom

Advertisement