Religie kennis Wiki
Advertisement
Deel van een serie artikelen over het
Christendom
Christendom
..Pijlers
..Christelijke feesten

Drieëenheid (Vader, Zoon, Heilige Geest) · Theologie · Apologetiek · Schepping · Zondeval · Wet· Verlossing · Aanbidding · Kerk · Sacramenten

..Geschiedenis en tradities

De eerste christenen · Algemene geschiedenis van het Christendom · Concilies · Geloofsbelijdenis · Marcionisme · Missie · Grote schisma · Kruistochten · Reformatie · Grote Geloofsafvallen · Opwekking · Restaurationisme · Unitarisme · Thomisme · Remonstranten · Congregationalisme

..Onderwerpen

Bewegingen · Denominaties · Oecumene · Homilie/Preek · Gebed · Christelijke muziek · Kerkmuziek · Kerkgebouw · Liturgie · Kalender · Symboliek · Kunst · Kritiek

..Belangrijke personen

Paulus · Petrus · Kerkvaders · Heiligen · Constantijn · Athanasius · Augustinus · Anselmus · Aquino · Palamas · Wyclif · Luther · Calvijn · Wesley · Arius · Marcion van Sinope · Paus

Christendom portaal

Een denominatie, in de Christelijke zin van het woord is een religieuze entiteit met een gemeenschappelijke naam, structuur en/of doctrine. In Nederland zijn of waren de volgende christelijke denominaties bekend:

Katholieke Kerk en afsplitsingen hiervan[]

 • Vrij-Katholieke Kerk - sinds 1916, een deels theosofisch geïnspireerde afsplitsing van de Oud-Katholieke Kerk

Gereformeerde denominaties in Nederland[]

Sinds 1816 is er sprake geweest van de volgende gereformeerde denominaties:

Evangelische en pinksterbewegingen[]

Apostolische kerken[]

 • Katholiek Apostolische Kerk (7 kerken rond 1900, anno 2005 onbekend)
  • Hersteld Apostolische Zendingkerk (1863-1971)
   • Hersteld Apostolische Zendingkerk II (sinds 1969)
   • Hersteld Apostolische Zendinggemeente
  • Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen (vandaag: Nieuw Apostolische Kerk) (sinds 1878)
   • Apostolisch Genootschap (sinds 1951), belijdt sinds de officiële oprichting niet meer de oorspronkelijke apostolische leer en beschouwt zich religieus humanistisch
   • Gemeente van Apostolische Christenen (sinds 1955) en Vereniging van Apostolische Gemeenten (sinds 1956)

Oosters-orthodoxe en Oriëntaals-orthodoxe Kerken[]

Indische/Indonesische kerken[]


N.B. "Gereja" is de moderne Indonesische spelling van het woord voor "Kerk". Voorheen werd "Geredja" gespeld. De denominaties volgen verschillende spellingen.

Vrijzinnige kerkgenootschappen[]

Losstaande kerkgenootschappen[]

Gerelateerd[]


Zie ook[]

 • Godsdiensten in Nederland (statistieken)
Advertisement