Religie kennis Wiki
Advertisement

Een catechismus is een opsomming van de leer van een bepaald kerkgenootschap waarin al zijn dogma's systematisch en voor leken begrijpelijk worden gegeven en uitgelegd. Omdat ze een middel zijn bij de catechese, worden ze vaak in vraag- en antwoordvorm uitgegeven.

In de Katholieke Kerk zijn het bekendst:

Voor de inhoud van de van oorsprong Nederlandse Nieuwe Catechismus van 1966 werd sinds het jaar van verschijnen gewaarschuwd door onder meer Vaticaanse dicasterieën en priesters. De inhoud wordt op vele plaatsen onverenigbaar met het overgeleverde katholieke geloof beschouwd. De aanvulling van 1969 bevatte op zich alle door de Romeinse Curie vereiste wijzigingen.

De oorspronkelijke bedoeling van de vroege catechismus was naast het helder uiteenzetten van alle geloofspunten, ook de bescherming van katholieke gelovigen tegen het opkomend protestantisme. De protestanten stelden tijdens de reformatie daarentegen ook een eigen catechismus en belijdenisgeschriften op, met name de Heidelbergse Catechismus van 1563. Deze catechismus zette zich in vraag en antwoord 80 af tegen het leerstuk van de "Werkelijke Tegenwoordigheid" van de Katholieke Kerk.

Externe links[]

Advertisement