Religie kennis Wiki
Advertisement
Catechese is een synoniem voor godsdienstonderwijs. Historisch gezien gebeurde dit vaak in de vorm van vraag en antwoord met behulp van een catechismus. Degene die onderricht geeft noemt men een catecheet.

De catechese is een bekend verschijnsel in de protestantse kerken. De leer van deze kerken is te vinden in de Bijbel. De boodschap van de Bijbel wordt in de prediking naar voren gebracht. De catechese is naast de prediking ook een manier om de leer van de kerk over te dragen. Veelal wordt de catechese gegeven aan de jongeren van de gemeente. Vaak vindt de overdracht van de leer plaats in kleinere groepen van 10 tot circa 30 personen. In de catechese is ruimte voor dialoog tussen de leerling en de catecheet.
In de Rooms-Katholieke Kerk maakt men sinds de apostolische exhortatie Catechesi Tradendae (1979) een onderscheid tussen gewoon godsdienstonderwijs en catechese.

Advertisement