Religie kennis Wiki
Advertisement

Een boodschapper (Ar: رسول , rasul) is volgens de traditionele opvattingen binnen de islam iemand die nieuwe of gecorrigeerde openbaringen en Wetten van God brengt. Het geloof in de boodschappers is een van de Zuilen van geloof.

De islamitische Heilige Boeken werden alle aan een boodschapper geopenbaard; de Tawrat aan Musa, de Suhuf-i-Ibrahim aan Ibrahim, de Zaboer aan Dawud, de Indjil aan Isa en tenslotte de Koran aan Mohammed. Een boodschapper is tegelijkertijd ook profeet, maar niet alle profeten zijn ook boodschapper.

Op grond van de Koran kan men stellen dat Musa de enige boodschapper is tot wie God direct sprak. Volgens verschillende ayaat kan er geen onderscheid gemaakt worden tussen het belang van een profeet of een boodschapper of boodschappers onderling, hoewel er volgens Soera De Koe 253 sommige boodschappers boven anderen in rang verheven zijn en aan Isa gaf God duidelijke tekenen en werd versterkt met de geest der heiligheid.

In de shahadah getuigt een moslim dat Mohammed Gods boodschapper is.

Geloof & gebruik:
Allah · Hadj · Salat · Sjahada · Tawhid · Sawm · Vijf Zuilen · Wudu · Zakat · Zuilen van geloof
Kalender:
Asjoera · Hidjra · Mawlid · Offerfeest · Ramadan · Suikerfeest
Personen:
Aboe Bakr · Aïsja · Ali · Helpers · Metgezellen · Mohammed
Stromingen:
Alevitisme · Madhhab · Ibadisme · Sjiisme · Soefisme · Soennisme
Wet & Recht:
Fiqh · Hadith · Koran · Sharia · Soennah · Tafsir

ace:Rasul ar:رسول bn:রাসূল fa:رسول fr:Rasoul id:Rasul lt:Islamo pranašai no:Rasool th:ศาสนทูต tr:Resul (İslam) uk:Расул

Advertisement