Religie kennis Wiki
Advertisement

Aartsengelen Michaël en Gabriël op een icoon uit de 12e eeuw

Aartsengel is de benaming van een aantal engelen die in de Koran, de Hebreeuwse en in de christelijke Bijbel een bijzondere rol spelen. De voornaamste zijn Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël.

De aartsengel in de christenheid.Het voorvoegsel „aarts”, dat „overste” of „hoofd” betekent, duidt erop dat er maar één aartsengel is, de hoofdengel; in de Schrift komt het woord „aartsengel” nooit in het meervoud voor. In 1 Thessalonicenzen 4:16, waar wordt gesproken over de superieure positie van de aartsengel en de met zijn ambt verbonden autoriteit, wordt gedoeld op de opgestane Heer Jezus Christus: „De Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een bevelende roep, met de stem van een aartsengel en met Gods trompet, en zij die dood zijn in eendracht met Christus zullen eerst opstaan.” Het is dan ook veelbetekenend dat de enige naam die rechtstreeks in verband wordt gebracht met het woord „aartsengel” de naam Michaël is. — Ju 9;

De Koran kent eveneens een aantal bijzondere engelen, die veelal als boodschapper fungeren. Sommige daarvan komen ook in de Bijbel voor. Ook in de islam worden engelen gezien als geschapen wezens en worden ze niet vereerd of aanbeden, omdat alleen God vereerd of aanbeden mag worden.

Aartsengelen bekend in Bijbel en Koran[]

Michaël / Mika'il[]

Aartsengel Michaël weegt een ziel, naar Guariento rond 1350

In de Openbaringen de leider van de goddelijke heirscharen (legertroepen) in de strijd met Satan. In het oudtestamentische boek Daniël wordt aangekondigd dat hij Israël in de eindtijd bij zal staan. Hij wordt vaak afgebeeld met een zwaard in de hand.
In de islam is hij bekend als Mika'il (of Mikaal), en speelt hij eveneens een krijgshaftige rol; hij zou het opgenomen hebben tegen Satan.

Gabriël / Djibriel[]

Gabriël kondigde de geboorte van Johannes de Doper aan, en later, aan Maria, de geboorte van Jezus Christus. Deze laatste aankondiging wordt ook wel annunciatie genoemd.
Hij is in de islam bekend als Djibriel, door wiens stem God zich aan Mohammed zou hebben geopenbaard. Djibriel begeleidde de profeet op zijn reis naar de hemel.

Rafaël[]

Vanwege zijn rol in het boek Tobit is Rafaël de beschermheilige van de reiziger en staat hij bekend als de genezer. Voor protestanten is dit echter een apocrief boek.

Uriël[]

Conform de joodse traditie regeert Uriël over de wereld van de gestorvenen. Hij wordt genoemd in een aantal geschriften: het boek Henoch, 4 Ezra, midrasj en kabbala. Zijn rol is vergelijkbaar met die van Israfil in de islam.

In de oosterse orthodoxie is Uriël de aartsengel die de mens aanspoort tot gebed en geldt als "verhelderaar van verduisterde geesten," (c.q. mensen wier verstand verduisterd is).

Lucifer of Satan / Shetan[]

Gevallen aartsengel, deze engel kwam tezamen met 1 derde van de engelen in opstand tegen de Almachtige maar verloor; de Bijbel noemt deze gevallen engelen 'boze geesten' (demonen), de Koran noemt hen 'djinni' (dit zijn geen engelen).

Satan verleidde de eerste mensen tot zonde, wordt ook de vijand van God genoemd en wordt in de Bijbel in verband gebracht met de antichrist.

Engelen alleen in de islam[]

Perzische afbeelding uit 1436 waarop Mohammed wordt ontvangen door de vier aartsengelen

Israfil[]

Deze engel zal op de Laatste dag op zijn bazuin blazen om het sterven en de wederopstanding in te luiden.

Izra'il[]

De doodsengel, ook wel bekend als Azraël. Heeft na Gods besluit over de dood van een mens veertig dagen om diens ziel op te halen.

Nakir en Munkar[]

Deze twee engelen bezoeken de doden in hun graf, vragen naar de geloofsbelijdenis en straffen bij het uitblijven van een goed antwoord.

Aartsengelen in de kunst[]

Aartsengelen zijn voor veel kunstenaars in de geschiedenis een geliefkoosd onderwerp geweest. Zo debuteerde bijvoorbeeld Franz von Stuck op zijn Aartsengel, 'De paradijswachter' genaamd.

Andere betekenis[]

In de Katholiek Apostolische Kerk was 'aartsengel' de benaming voor een ambt dat ongeveer vergelijkbaar was met dat van aartsbisschop in de Rooms-katholieke kerk.

Zie ook[]

  • Engel
  • Angelologie
Advertisement